۴ – برنامه نهال شانی – و مصاحبه با آقای محمد آصف رجائی مدیر خدمات زراعتی ولسوالی جاغوری

مدبریت ۱۲:۰۲ ب.ظ ۳

سلام دوستان نهال شانی در جاغوری

دیروز چهارشنبه مورخه ۱۰/۱/۱۳۹۰ روز نهال شانی در داخل تعمیر  ولسوالی جاغوری بود. بیش از ۵۰ نهال ناجو بخاطر سرسبزی محیط توسط ولسوال محترم جاغوری آقای ظفرشریف و سایر مدیران ادارات نظامی و ملکی در این محل غرص گردید. گفته می شود این  نهال ها از سوی تیم بازسازی ولایتی ، ولایت غزنی مساعدت شده است .

قبلا از آنکه اولین نهال در زمین شانده شود آقای ظفرشریف ولسوال محترم جاغوری ضمن عرض تبریک  سال جدید گفت : همانطوری که مردم ما زراعت پیشه هستند و علاقمند در زراعت نیز هست  و در اکثر جاها و مناطق شان نهال شانی کرده ومی کند .

آقای ظفر شریف گفت :  امروز ما در ولسوالی جاغوری که ولسوالی خود تان میباشد و  تک تک تان به دستان خود منحیث نماینده مردم یا کلان مردم ، عضو شهروندان جاغوری نهال ها را بنشانید تا در آینده تمام  جاغوری ما آباد و سرسبز باشد انشاء الله .

در این مراسم آقای محمد آصف رجائی مدیر خدمات زراعتی ولسوالی جاغوری  نیز حضور داشتند . ما از فرصت استفاده کرده گفتگوی کوتا باایشان داشته ایم . آقی رجائی  طی همین مصاحبه با سایت جاغوری یک گفت :  تلاش داریم تا با کمک موسسات در بخش زراعت در این ولسوالی با دهاقین در قسمت پیشه به سیستم جدید همکاری نمایم  تا کشاورزی ما بهتر شود . ایشان  از موسسه های نام گرفت که در گذشته ها در مورد غرص نهال های مثمر همکاری نموده است .

ما به آقای رجایی دراین  مصاحبه از خسارات بارندگی و سیلاب های تابستان گذشته یاد آور شدم که مردم ما را از نگاه زمین های زراعتی و نهال های مثمر و غیر مثمر متضرر ساخته بود و تا چه اندازه  شما صدای مردم را به گوش مقامات رساندید و در این زمینه حکومت افغانستان چه مقداری همکاری کرد ؟

آقای رجائی در جواب سوال ما گفت : ما  هر اتفاق و یا هر حوادث که در بخش زراعت می آفتد راپور خود را مکررا  به مقامات و ریاست زراعت و ریاست محترم مبارزه با حوادث  غزنی گزارش می کنیم  و اینکه آنها تا چه اندازه کمک های خود را در این زمینه انجام دادند و یا انجام می دهند بر می کردد و صلاحیت  وفعالیت آنها در اینمورد  .

مومن زاده : یعنی شما این مسئله را پیگری نکردید ؟ چون ما از رسانه ها می شنویم که  در دیگر ولسوالی های و ولایات همکاری صورت می گیرد چرا ؟ در جاغوری این اتفاق نمی افتد ؟ باید با مردم ولسوالی جاغوری نیز هم همکاری شود.

آقای رجائی : دقیقا ما مکتوب های و گزارش که مردم به ما میرسانند ما سلسله تا به ریاست زراعت و ریاست حوادث می رسانیم. و این وظیفه ما نیست که ما خودم بروم این کار را انجام بدهم و طی مراحل نمایم و به مقامات بالا برسانم . اول وظیفه ما این است در واقع مشکلات مردم را و امتیازات که از طریق ریاست زراعت به ما می اید ما برای مردم خبر می دهیم و مردم برای ما خبر می دهند و ما مسئله را برای مقامات بالا مطرح می نمایم .باید مردم از طریق نماینده  های شان  صدای خود را به گوش مقامات بالا برسانند .

مومن زاده : تا حالا شما به جز حوادث غیر طبعی کدام مشکلات مردم جاغوری را حل کرده اید ؟!!!

آقای رجائی : یکی از مشکلات عمده دهاقین ولسوالی جاغوری نبود تخم اصلاح شده بزری است و ما این مسئله را همه ساله قبل از این که سال جدید شود در زمستان در اخر زمستان ما تخمین می نمایم که چه قدر مردم به تخم بزری نیاز دارند و این مسئله را ما برای ریاست زراعت گزارش می دهیم.

مشکل دیگر که مردم جاغوری دارند در قسمت نهال های مثمر می باشد که بعضا نهال ها از ولایت غزنی و ولسوالی های همجوار به ولسوالی جاغوری انتقال می یافند و در هنگام انتقال نهال های آسب می بیند که ما این مسئله را با ریاست و حتی به وزارت محترم زراعت مطرح نمودم که ایشان با همکاری موسسه” روت آفیس “این مسئله را حل نموده است .

مومن زاده :  ما تا حالا در باره زراعت کدام فعالیت ملموس را در جاغوری شاهد نبوده ایم . مثلا  به عنوان نماینده دولت تا حالا ما شاهد کدام سیمنار ویا فعالیت دیگر  که مبنی بر کار های زراعتی باشد برای مردم داده نشده است . آیا در این زمینه بی توجهی از طرف شما بود یا اینکه دولت کدام پلان در دست ندارد در این زمینه همکاری نمی کند  .

آقای رجائی : ما مطابق با بودیجه خود را عیار می سازیم . و مطابق با بودیجه عمل می نمایم و اگر بودجه از طرف ریاست زراعت برای ما بیاید  تلاش ما بر این است چیزی که از توان ما بیاید برای مردم خود خدمت نمایم .و اما در رابطه به مسئله سیمنار باید عرض کنم که ما با همکاری موسسه محترم فیلاک اینترنشنل  تمام موسسات که در اینجا کار می کنند و تحت نظر این ماسسات که در بخش زراعت کار می کنند ما با آنها همکار هستیم و برای انها مشوره می دهیم. < /FONT>

و موسسه فیلاک اینترنشنل پروگرام دارد که دهاقین را آموزش می دهند و سیمنار ها دارند که ما در سال ۱۳۸۹ همین پلان را داشتیم که تقریبا ۱۳ نفر از دهاقین را آموزش دادند . پلان که ما داریم این است که از هر قریه یک نماینده  می گیریم وبا آنها کار می کنیم تا تغیرات در زراعت بیاید . و از طرف ریاست زراعت تا حالا کدام بودجه و یا پلان برای ما داده نشده است که ما برای مردم خود ارائه نمایم .

سوال دیگر ما این بود که بنظر شما تا حالا این گذارش های شما کدام تاثیر گذاشته است ؟ در حال که ما  کدام تغییرات خاص در بخش زراعت جاغوری نه می بینیم .  زراعت به شکل سنتی و قدیمی اش می بینیم و بشکل مدرن و استاندارد فعلا کار های  نهال  شانی و بخش کارات زراعت در جاغوری  وجود ندارد

آقای رجائی گفت : تلاش ما بر این بوده است که ما حداقل ما خود بودجه داشته باشیم و یک باغ را به شکل اساسی و به دست خود آبیاری نمایم و از دست خود کود استفاده نماییم تا اینکه مردم خود ببینند که زراعت عصری با زراعت که مردم از آن استفاده می نمایند چه فرق دارد .

و تلاش ما بر این است که ما کدام بودجه را از کدام موسسات به دست بیاوریم و هر وقت که بودیجه ی را بدست بیاوریم از دست خود فارم زراعتی را درست می نمایم و متاسفانه بعضی مردم است که توجه به صدای مسؤلین ندارند و می گویند که ما چند تجربه داریم و خود شان دست به کار می شود و می گویند همین است زراعت مسلکی و ما همیشه در مجالسها برای مردم گفتم و حالا هم می گویم که بخش زراعت مسلکی را باید توسعه بدهید .

مومن زاده : شما گفتید که مشکلات مردم را به گوش مسئولین می رسانید . اما مردم بشتر از عدم کمک حکومت افغانستان در بخش زراعت شکایت دارند یعنی در هر نقطه جاغوری صحبت از این است که   می گویند  هیچ گونه کمک چه در بخش مالی و چه در بخش آگاهی و معلومات برای مردم فعالیت های صورت نگرفته است آیا شما با چنین قضیه بر خورده اید که در دیگر ولایات یا ولسوالی ها سهمیه داده شده  اما برای دهاقین ولسوالی جاغوری محروم مانده باشد.

رجائی : همچون پروگرام که برای ولسوالی های دیگر در نظر گرفته شده باشد و یا امتیاز های از طریق ریاست زراعت برای دیگر ولسوالی های ولایت غزنی در نظر گرفته شده باشد و برای جاغوری یا جاغوری از آن محروم شده باشد ما نداریم.

 تلاش ما این بود که بتشرین کمک را از طرف ریاست زراعت برای مردم خود جذب نمایم و ما سال قبل پروگرام داشتیم . ریاست ولایت غزنی و نمایند ه از وزارت محترم زارعت آمده بودند تا یک پروگرام در بخش ترویج  زراعت داشته باشند. در آنجا تمام مدیران ولسوالی ها هر یک از ولسوالی مربوطه خود معلومات می دادند . بنده در آنجا معلومات خود را ارئه نمودم و خواست مردم و دهاقین ولسوالی جاغوری را در آنجا مطرح کردم . که دو ولسوالی راجستر شد که یکی آن ولسوالی جاغوری بود و یکی ولسوالی جاجه عمری بود . آنها گفتند که نماینده که از طرف وزارت زراعت به مرکز ولایت غزنی آمده است برای ما اطمنان داد بخاطر آدم های مسلکی و کار کرد های شان خوب ارزیابی شده و همچنان ولسوالی است که امنیت است و ما در اولویت قرار می دهیم . که بخش تروج در این دو ولسوالی صورت بگیرد که تا حالا هیج توچه صورت نگرفته است .

سوال : آقای رجائی چند قبل ما شاهد این بودیم که سفیر امریکا و قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان برنامه نهال شانی داشتند و آنها در اظهارات شان گفتند که این برنامه در سراسر افغانستان تطبق خواهند شد . مخصوصا در صحن مکاتب ، ادارات و بعضی جاهای دیگر و امروز هم شاهد نهال شانی در داخل ولسوالی جاغوری بودیم.  اگر در این مورد برای ما معلومات بدهید که آیا از آن نهال هایکه از طرف نیروهای خارجی به افغانستان مساعدت شده ولسوالی جاغوری هم مستفید شده یا خیر ؟

آقای رجائی : بلی دقیقا همچون پروگرام ها را تیم پی آر تی داشته – و امروز که ما و شما شاهد غرص نهال های ناجو در ولسوالی جاغوری بودیم یکی مقدار کمک ها از طرق ریاست زراعت جذب کردیم و یک مقدار کمک ها را به همکاری ولسوال صاحب محترم جاغوری که بشتر فعالیت در ضمینه با پی آر تی صورت گرفته است و یک مقدار کمک ها از آنجا جذب گردیده است .

ممنون تشکر از محترم آقای محمد آصف رجائی مدیر محترم زراعت غزنی که با جاغوری یک  همکاری نموده ودر این گفتگو شرکت کردند  .

دوستان لیست شرکت کنندگان جاغوری در کانکور به زوی منتشر خواهد شد تا آن زمان التماس دعا خدانگهدار همه تان

مومن زاده مرکز جاغوری زیبا  

+;نوشته شده در ;پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت;۱۲:۲ توسط;مدیریت مرکز – مومن زاده; |;

845بازدید

۳ دیدگاه »

 1. ناروی حمل ۱۲, ۱۳۹۰ در ۱۰:۲۹ ق.ظ -

  جمعه ۱۲ فروردین۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۲۹

  اقای مومن زاده عزیز سلام !
  مشکل عمده جاغوری ارتقای ولسوالی جاغوری به ولایت جاغوری است . هم اکنون ۴ نماینده از مردم جاغوری در پارلمان حضور فعال دارند , در مجموع از سال های گذشته امسال هزاره هادر خانه ملت خوب تر درخشیده است!
  نمایندگان هزاره و در راس جناب خلیلی و محقق تلاش کنند که جاغوری و بهسود به ولایت ارتقا کند . بالفرض اگر جاغوری ولایت شود سهم یک ولایت را که میدان هوای, دانشگاه , حد کم تشکیل ۳ ولسوالی از بخش خود جاغوری وو…. کمایی خواهد کرد . هر ولسوالی با ز سهم خودش را دارد. آن وقت فارغین دانشگاه جاغوری از کابل در ادارات دولتی خود جاغوری مصروف کار خواهند شد .
  نفوس و جمعیت ولسوالی منا طیق پشتون نشین از ده هزار تجاوز نمیکند هم سهم یک ولسوالی را اخذ نموده و جاغوری با بیش از ۳۵۰ هزار نفوس هر ازگاه از سهم خودش محروم بوده و میباشد. ایکاش که نخبگان سیاسی ما بیشتر در مورد تشکیلات نا متاوزن ولسوالی و اداری برای اسایش مردمش عمیقا تفکر نمیاند .
  تشکر از گزارش خوب تان !

 2. مهدی حمل ۱۲, ۱۳۹۰ در ۸:۴۱ ب.ظ -

  جمعه ۱۲ فروردین۱۳۹۰ ساعت: ۲۰:۴۱

  سلام آغای مومن زاده!
  آری دوستان درخت و درختشانی چیز است که میتواند جاغوری عزیز را زیباتر بسازد انشاالله که جاغوریان عزیز مان بتواند در هر گوشه و کنار جاغوری هرنوع درخت را بشاند که در آینده جاغوری ما با یک بهشت تبدیل شود.
  به گفته آقای ناروی که امروز نمایندگان و بزرگان جاغوری ما باید در تلاش باشد که برای ارتقای ولسوالی جاغوری به ولایت کوشش کند که این یک فرست خوب است.

 3. محمد جاوید رضای حمل ۱۴, ۱۳۹۰ در ۸:۵۲ ب.ظ -

  یکشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۰ ساعت: ۲۰:۵۲

  سلام خدمت همه دوستان عزیز جاغوری امیدوارم که سال ۹۰ را بخوبی سپری کنید و همراه با پیشرفت در زندگی تان .
  کاشت درخت و نهال کاری بسیار به جاست و امیدواریم که این کار یگ فرهنگ شود در بین مردم جاغوری و ادامه پیدا کند . سرسبزی خودش باعث آرامش روح انسان میشود ما خودمان درخت ها و سرسبزی ها را داریم و متاسفانه آنرا قطع میکنیم و در دیگر کشور برای پیدا کردن سرسبزی تلاش میکند