۴۷ شهید جنبش عدالت خواهی از جاغوری است

مدبریت ۷:۲۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
۴۷ شهید جنبش عدالت خواهی از جاغوری است

0101
۴۷ شهید جنبش عدالت خواهی از جاغوری است . اینبار عزیزه جاغوری پیشتاز قافله شهیدان جنبش عدالت خواهی روشنایی است . عزیزه با نگاهی ویرانگرش به تبسم پیوست . تا در این سنگر نیر برادرانش وتبسم را تنها نگذاشته باشد .

1,468بازدید

کامنت بسته شده است.