۸ نفر به اندازه سه نیم میلیارد (نصف جمعیت جهان ) ثروت دارد

عزیزالله جاغوری ۶:۲۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
۸ نفر به اندازه سه نیم میلیارد (نصف جمعیت جهان ) ثروت دارد

1

۸ نفر به اندازه سه نیم میلیارد (نصف جمعیت جهان ) ثروت دارد

۶ سال پیش یعنی سال ۲۰۱۰ ۳۷۷ نفر بودند . در سال ۲۰۱۶ ۶۲ نفر این ثروت را داشتند . ولی امسال اول سال ۲۰۱۷  ، ۸ نفر این ثروت دارند .

پولدار ها پولدار تر و فقیر ها فقیر تر می شوند براستی چرا ؟!!!

1,466بازدید

کامنت بسته شده است.