اخرین مطالب »

««کارآیی!؟»

««کارآیی!؟»

میزان ۹, ۱۳۹۷, بدون دیدگاه
«زیبندگی!»

«زیبندگی!»

میزان ۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
سفر وزیر صحت افغانستان به جاغوری.

سفر وزیر صحت افغانستان به جاغوری.

میزان ۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“شهر عاشورایی!”

“شهر عاشورایی!”

سنبله ۳۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«خون ریزی یا خون دهی!؟»

«خون ریزی یا خون دهی!؟»

سنبله ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“تیر سه شعبه؟!”

“تیر سه شعبه؟!”

سنبله ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
خدانگهدار فانوس

خدانگهدار فانوس

سنبله ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
اسامی شهدای کربلا

اسامی شهدای کربلا

سنبله ۲۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
لیسه شهدای غوغه نیاز مند توجه جدی :

لیسه شهدای غوغه نیاز مند توجه جدی :

سنبله ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«تفاوت؟!»

«تفاوت؟!»

سنبله ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
« شیون  و شور شرین!؟»

« شیون و شور شرین!؟»

سنبله ۲۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“تاخت آغا به صالح!”

“تاخت آغا به صالح!”

سنبله ۱۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«رخنه مرگ!!؟»

«رخنه مرگ!!؟»

سنبله ۱۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“سیاستمداران خام!؟”

“سیاستمداران خام!؟”

سنبله ۱۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
اسطوره ای از دیار دل (جاغوری)!

اسطوره ای از دیار دل (جاغوری)!

سنبله ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“عید بزرگ هدایت!”

“عید بزرگ هدایت!”

سنبله ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
شاروال عزیز جاغوری!

شاروال عزیز جاغوری!

سنبله ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“شیدایی!”

“شیدایی!”

سنبله ۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
مدینه‌کشی

مدینه‌کشی

اسد ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
یگانه کشور بدونِ زبان مکتوب در جهان

یگانه کشور بدونِ زبان مکتوب در جهان

اسد ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
باز تعریف آینده

باز تعریف آینده

اسد ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

««کارآیی!؟»

««کارآیی!؟»

میزان ۹, ۱۳۹۷, بدون دیدگاه
«تفاوت؟!»

«تفاوت؟!»

سنبله ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“دول جم!”

“دول جم!”

سرطان ۱۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

دلو ۲۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
آثار باستانی جاغوری

آثار باستانی جاغوری

قوس ۱۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“آسوده بخواب استاد!”

“آسوده بخواب استاد!”

عقرب ۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“زور صاحب خلته؟!”

“زور صاحب خلته؟!”

میزان ۱۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

میزان ۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

میزان ۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
شار زایده

شار زایده

سنبله ۳۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
راه جاغوری غزنی

راه جاغوری غزنی

جوزا ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش

مهاجرت »

««یک لقمه خون دل!؟»»

««یک لقمه خون دل!؟»»

دلو ۱۷, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
کار بی حاصل ما و خیانت دولتمردان

کار بی حاصل ما و خیانت دولتمردان

عقرب ۱۲, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
“به کجا چنین شتابان”

“به کجا چنین شتابان”

عقرب ۵, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش