امنیت ملی جاغوری، چرا خواب است؟

امنیت ملی جاغوری، چرا خواب است؟ ________ سال‌های سال است که شاهد قتل و اختطاف افراد مؤثر (حکومتی و غیرحکومتی)، دانشجویان و حتی افراد عادی در مسیر جاغوری _ غزنی هستیم. این افراد در نتیجه راپور دقیق جا...

چهار نفر پولیس ملی قوماندانی امنیه جاغوری وآمر معارف ولسوالی جاغوری از...

چهار نفر پولیس ملی قوماندانی امنیه جاغوری وآمر معارف ولسوالی جاغوری از چنگ گروه طالبان از مربوطات ولسوالی قرباغ ولایت غزنی نجات داده شد.چ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱ دلوه ۱۳۹۸ شب گذشته در یک عملیات هدف مند نیرو...

نویسنده یا جارچی !

نویسنده یا جارچی ! درست است . همه انسانها قدرت انتقاد را دارند ولی جرات وتوانایی اصلاح ندارند . این مشکل در حد لالیگا در قلم بدستان هزاره وجود دارد . شما اگر در پست های انها به دقت نگاه کنید خلاصه ی ...

افغانستان است دیگه

افغانستان است دیگه کشوری که خشونت دران برجستگی خاصی داره،بخصوص اگر در جمهوری خود مختار جاغوری زندگی کنی. بعد از شکست طالبان و ایجاد دولت با کمک جامعه جهانی، دلخوشی های ما بیشتر از هرچیز بر محور شعار ...

مشکل درکجا است ?!

مشکل درکجا است ?! مشکل در این است که هنوز ما نتوانستیم بر مشکلات خود فایق ایم . مشکل در عین غین نیست. که همگی ما را سری کار می گذارد مشکل در این است که انها ما را از خود مابیشتر می شناسد . که مرگ این...

انگار ما هیچ از این خرابه شده نیستیم!

هرچیز از خود حد مرزی دارد . فاشیست ها هیچ حد و مرزی را قبول ندارد . تبعیض که نه بلکه اخراج جمعی هزاره ها در نیروی اردوی ملی و پلیس ونهاد های مهم دولتی در دستور کار قرار گرفته است . این وضعیت به حدی ا...

بارش برف ومسدود شدن راه ها

بارش برف ومسدود شدن راه ها با بارش های جدید ، زمستان امسال شروع خوبی داشت . امید وارم که امسال در ادامه نیز بارش های خوبی داشته باشیم . اولین مشکل بعد از برف باری مسدود شدن راه های مواصلاتی است . مخص...

سرباز ساده وسردار دلها

سرباز ساده وسردار دلها 1- مردی که بساط داعش را از خاورمیانه برچید. داعش که ان را شیطان بزرگ بوجود اورده بود . مردی که همه برنامه های شیطان بزرگ را در منطقه بهم ریخت . عمق این کینه را نتوانست امریکای ...