به سوی صلح(1)

به سوی صلح(1) کاروان صلح گرچه از دیروقت به حرکت افتاده بود، اما لنگ و لنگان راه می‌رفت. اکنون به نظر می‌رسد که سیر این کاروان شتاب گرفته است. موافق و مخالف، طالب و مجاهد و دولت و اپوزیسیون همه می‌خوا...

مرکز فرهنگی با موقعیت عالی خریده شد

مرکز فرهنگی با موقعیت عالی خریده شد بعضی وقت ها واقعا در باره مطالب که میخواهم بنویسم احساس میکنم که واژه ها در مقابل کار انجام شده کم میاورد نیمی تواند عمق مطلب را برساند. نمونه اش کاری دوست گرامی م...

قومندان پلیس در جاغوری معرفی شد

قومندان پلیس در جاغوری معرفی شد  سمونیار عباس اکبری به حیث قوماندان پلیس جاغوری رسمن معرفی گردید. عارف باهنر ولسوال جاغوری در مراسم معرفی فرمانده پلیس جاغوری گفت پلیس خدمتگار ملت است وباید در راستای ...

اسیران جاغوری قره باغ مالستان امروز از بند طالبان تبادله و رها شد!...

اسیران جاغوری قره باغ مالستان امروز از بند طالبان تبادله و رها شد! شانزده تن اسیران که دوماه پیش از مسیر راه قره باغ جاغوری توسط طالبان ربوده شده بودند امروز تسلیم خانواده های شان شد. البته از علما ب...

دیدار با ریس عمومی امنیت ملی

دیدار با ریس عمومی امنیت ملی امروز صبح از ولسوالی های ناهور، جاغوری و مالستان خبر دادند که نیروهای خیزش مردمی این ولسوالی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی لغو گردیده است. این خبر موجبات نگرانی جدی بنده و...

قطعنامه مردم جاغوری مقیم کابل در پیوند به حادثه‌ی خونین ولسوالی بهسود...

قطعنامه مردم جاغوری مقیم کابل در پیوند به حادثه‌ی خونین ولسوالی بهسود خطای بزرگ را که نیروهای امنیتی تحت فرماندهی قومندان امنیه ولایت میدان وردک مرتکب شده اند واین جنایت هولناک هرانسانی با احساس را د...