رمان عشق و انتحار از چاپ برآمد

رمان عشق و انتحار از چاپ برآمد با نوشته های جناب اقای نظری خیلی سالها است که اشنایم. اشنایی ما بر میگردد در دوران که وبلاک نویسی تازه رایج شده بود. ان زمان شبکه های اجتماعی از رونق فعلی برخوردار نبود...

کار سرک در غرب جاغوری! 2

کار سرک در غرب جاغوری! 2 هر کسی برای اولین‌بار قدم به این مسیر بگذارد، ممکن است هزار بار توبه کند که چرا از چنین مسیری آمده ‌است! زیرا، از یک طرف، این مسیر بسیار قَرخ، صعب‌العبور و پوشیده از کوه‌ها، ...

کار سرک در غرب جاغوری!

کار سرک در غرب جاغوری! بنی ادم اعضا یکدیگرند – که درافرینش زیک گوهرند. چوعضو به درد اورد روزگار – دیگر عضو ها را نماند قرار. بقیه اشعار ان شاعر بزرگ سعدی شیرازی را شما بخوانید و بنویسید. ...

جاغوری، وباند فاسد حکومت محلی

جاغوری، وباند فاسد حکومت محلی بازار غجور: خبر ها حاکی ازانست که شهردار و عساکر در بازار غجور مانع کار بلند منزل ها و ساختمان های بزرگ میشوند. بگفته یکی از دوستان آنها تا بدست آوردن پول هنگفت اجازه کا...

در کمین دانایی

در کمین دانایی محمدکاظم کاظمی من در این سال‌ها هیچ قومی و مردم هیچ منطقه‌ای را در دانش‌اندوزی به اندازۀ قوم هزاره و مردم مناطق مرکزی جدی و پیگیر ندیدم. از همان سال‌های اول مهاجرت ما به ایران، می‌دیدی...

مسله اصلی ولی فراموش شده

مسله اصلی ولی فراموش شده نقد سازنده از دکتر جعفر رسولی: هزاره ها روزی فاتح جهان بودند امروز آسیب پذیر ترین مردم در جهان است. چرا چنین شد؟ آن روز امنیت را هر فرد خود تامین می کرد. بچه همان که چشم باز ...

مرادی هیچه هم رفت

مرادی هیچه هم رفت مرده انست که نامش به نکوی نبرند. مرادی هم رفت . اینکه جاغوری افراد مهم بسیار دارد جای شکی نیست. ولی مرد روزهای سخت که، دشمن از نامش وحشت کند اگر بگویم کم و یا نایاب است مبالغه نکرده...

فدرال. فاشیست باریش بیریش دولبه قیچی

فدرال. فاشیست باریش بیریش دولبه قیچی صلح نیازمند اندیشه وتفکر تعقل است. جماعتی که ازهیچ کدام انها بهره ای نبرده، مزخرف ترین چیز از نظر انها صلح می تواند باشد. چون یک عمر با تفکر جنگ، جنایت ،قتل، ادم ...