نقطه سرخط نوزده هشت سالروز تولدم

نقطه سرخط نوزده هشت سالروز تولدم ۱. در سال ۱۳۵۰ به تاریخ نوزدهم عقرب در شب ۲۱ رمضان در روستای اسپیسنگ بابه، در سال گشنگی چشم به جهان گشودم. ۲. اولین فرزند پدر و مادرم هستم. ۳. چهار برادر و هشت خواهر ...

نقطه سرخط 80

نقطه سرخط 80 یک جهان اعجاز دارد بامیان سینه ی پر راز دارد بامیان، بودهای بامیان شهرت جهانی داشت که تالبان بیست سال قبل سلسال و شمامه را ویران و به شکرانه آن صد گاو را قربانی کرد. بامیان ولایتی است که...

نقطه سرخط 79

نقطه سرخط 79 قتل های زنجیره ای همچنان در شهرهای مختلف کشور قربانی می گیرد و این امر بر نگرانی مردم افزوده است. چند هفته قبل هفت نفر بصورت مرموز در جاغوری به قتل رسید و مردم پیش والی در غزنی شکایت کرد...

نقطه سرخط 77

نقطه سرخط 77 با آمدن تالبان دانشگاه ها در افغانستان رونق گذشته خود را از دست داده است. در افغانستان در هر ولایت یک دانشگاه دولتی وجود دارد که در کنار آن یک صد و سی و دو دانشگاه خصوصی نیز در تمام افغا...

نقطه سرخط 76

نقطه سرخط 76 ولایت لوگر یکی از ولایت های همجوار کابل است که تا سال 1343 این ولایت جزء ولایت کابل و از مناطق کابلستان به شمار می آمده است، اما اکنون ولایت مستقل و درجه دو است که مرکز آن تا کابل در حدو...

نقطه سرخط 75

نقطه سرخط 75 امروز در کابل نزدیک شفاخانه چهارصد بستر، صدای چند انفجار شنیده شد که تلفاتی زیادی در پی داشته است و گفته می شود صدای تیر اندازی اکنون در چهار صد بستر شنیده می شود و جنگ با نوی تالبان ادا...

نقطه سر خط ۷۱

نقطه سر خط ۷۱ ۱. مسیر جاغوری غزنی، از امنیت کامل برخوردار است. در منطقه، کُدری تالبان، با تناب مسیر را مسدود کرده و از هر موتر مبلغی را دریافت میکند، از سراچه حاملِ ما شصت افغانی دریافت، رسید تحویل و...

نقطه سر خط ۷۰

نقطه سر خط ۷۰ ۱. قندوز، یکی از ولایت های شمالی افغانستان است، قندوز دارای زمین حاصلخیز، آب فراوان، و هوای مناسب برای زراعت است که به آن گدام و کندوی افغانستان نیز گفته میشود. در شهر قندوز چندین مسجد ...

نقطه سر خط ۶۸

نقطه سر خط ۶۸ ۱. مالستان گل صد برگی از ولایت زیبای غزنی و دیار مفاخر، مشاهیر و هنرمندان زیادی است که اکنون با آمدن تالبان، این خطه زیبا یکی از ولسوالی های ولایت دای کندی گردیده است. ۲. آب و هوای دلپذ...

نقطه سر خط ۶۷

نقطه سر خط ۶۷ ۱. نسبت به اینکه درباره پُست قبلی ام دوستانی اهل قلم و اساتید دانشگاه انتقاد کرده و نگارنده را به نحوی به قوم گرایی در جاغوری متهم کرده بودند، دانستم که جاغوری خود نمونه ی از تجمیع اقوا...