نقطه سرخط ۶۶

نقطه سرخط ۶۶ ۱. در جاغوری چندین منار و یادمان ساخته شده است که مهمترین آن عبارتند از: الف) یکی از این منارها، منار عدالت است که به مناسبت هفت شهید زابل از جمله شهید شکریه تبسم در سنگماشه ساخته شده اس...

نقطه سرخط ۶۵

نقطه سرخط ۶۵ ۱. در جاغوری کتابخانه های زیادی وجود دارد. همه این کتابخانه ها توسط خود مردم، فرهنگیان و روحانیون ساخته شده اند. در تمام جاغوری حتی یک کتابخانه دولتی هم وجود ندارد. ۲. کتابخانه مرکز، مهم...

نقطه سر خط ۶۴

نقطه سر خط ۶۴ ۱. مکاتب لیسه بدون حضور دختران باز و معلمان برای تعلیم فرزندان وطن در تلاش اند. البته ابهام در پرداخت معاش معلمان را کم انگیزه کرده است. در برخی از مکاتب، جلسات صبح گاهی با حضور معلمان ...

نقطه سر خط ۶۳

نقطه سر خط ۶۳ ۱. مردم پاتو همچنان در عرصه سازندگی در جاغوری، پیشتاز است و جدیدا مردم با همت پاتو تصمیم بازسازی و تعمیر سرک از مسیر گمقول به سمت سنگماشه را گرفته اند که این سرک بخصوص در زمستان برای مر...

نقطه سر خط ۶۲

نقطه سر خط ۶۲ ۱. بیکاری و کمبود پول دو مشکل عمده مردم افغانستان است که باعث فقر شدید در میان مردم گردیده است. افراد آبرومند از استاد دانشگاه گرفته تا کارمند رده بالای دولتی در نظام سابق، همه دنبال قر...

نقطه سر خط ۶۱

نقطه سر خط ۶۱ ۱. در کابینه تالبان در ولسوالی جاغوری مانند سایر مناطق، تحولات زیادی به وجود آمده است که به برخی آن در ذیل اشاره میشود: الف) کمیسیون عشر و زکات و همچنین کمیسیون امر به معروف و نهی از من...

نقطه سر خط ۶۰

نقطه سر خط ۶۰ ۱. فصل خزان از راه رسیده است، مردم مانند گذشته کارهای مهم خود را در فصل خزان انجام میدهند، حاصلات خود را جمع میکند، برای زمستان آمادگی میگیرند و تمام نیازهای زمستان را یکجا تا حد توان د...

نقطه سر خط ۵۹

نقطه سر خط ۵۹ ۱. در ماه صفر، شیعیان افغانستان نذر چارشنبه سوری را بار میکنند. در این ایام، این نذر در هزارستان و جاغوری فراوان انجام میشود. نذر مذکور به نام نذر بی بی نیز معروف است و شیعیان معتقدند، ...

نقطه سر خط ۵۸

نقطه سر خط ۵۸ ۱. دریای سنگماشه در امتداد مسیر خود از تایلوم گذشته، به سمت بیمد و ارغنداب میرود، اما امسال کف رودخانه در منطقه تایلوم کاملا خشک و بی آب است که حتا یک قطره آب هم در آن دیده نمیشود. ۲. م...

نقطه سر خط ۵۷

نقطه سر خط ۵۷ ۱. فعلا از مردم جاغوری عُشر به جای مالیات جمع آوری میگردد و قرار است از هر چهل هزار افغانی یک هزار افغانی به عنوان عُشر جمع گردد، اما تیم سه نفره که در بابه آمده بود از هر دکان حداقل صد...