ازسیخینه تا لونگر »

ازسیخینه تا لونگر را در این بخش بخوانید .از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وهفتم

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وهفتم

شریعتی سحر جوزا ۳, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وهفتم خزان ۱۳۶۹ خورشیدی بود. جوانان آغیل پس از آوردن هیزوم و پایان کار روستایی تصمیم گرفتند که به پاکستان بروند. مردان قریة ما هر سال در ماه

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وپنجم

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وپنجم

شریعتی سحر ثور ۳۱, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وپنجم حوزه‌های علمیه را در هزارستان «مدرسه» می‌گویند. این مدارس با حمایت مالیات مذهبی «سهم امام» می‌چرخند. مدرسه‌ها در نبود مکاتب جدید و امروزی و در حاکمیت‌های استبدادی

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وچهارم

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وچهارم

شریعتی سحر ثور ۲۸, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌وچهارم آموزش به شیوة مدرن و غیر مکتب‌خانه‌ای در جاغوری، بامیان و شارستان زودتر از دیگر مناطق هزارستان شروع شده است. در جاغوری، مکتب سنگماشه در سال ۱۳۳۲

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌وسوم

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌وسوم

شریعتی سحر ثور ۲۶, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌وسوم مکتب‌خانه که در آن خواندن و نوشتن می‌آموختیم، از قول سیخینه دور بود. نزدیک دو ساعت پیاده می‌رفتیم تا به آن می‌رسیدیم. برای نخستین بار با «پَتری

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌ودوم

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌ودوم

شریعتی سحر ثور ۲۴, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌ودوم کودکی‌های مان میان جنگ و بازی‌های کودکانه گذشت. جنگ برای ما بازی بود و آن را زندگی می‌کردیم. نگرانی از جنگ نداشتیم، در میان هیاهوی جنگ دست

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌ویکم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌ویکم

شریعتی سحر ثور ۲۳, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش سی‌‌ویکم در قریة ما سال‌ها را بیشتر براساس رویدادها زمان‌بندی می‌کردند. مهم‌ترین رخداد باعث می‌شد که شروعی برای تاریخ باشد. مردم تاریخ تولد و مرگ را براساس آن

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌نهم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌نهم

شریعتی سحر ثور ۲۱, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌نهم در سیخینه، سال، ماه و روز به دو نام خوانده می‌شدند. یکی فارسی بود که به آن «دفتری» می‌گفتند و دیگری بومی که آن را «خدایی» می‌خواندند.

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌هشتم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌هشتم

شریعتی سحر ثور ۱۹, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌هشتم من از طایفة مسکه، شاخة طایفه‌ای نوتا و متولد قریة پیدگه، قول سیخینه‌، درة سیاه‌خاکم. پیدگه، قریه‌ای است در پانزده کیلومتری سنگماشه در شمال‌شرق غزنی که دارای

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌هفتم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌هفتم

شریعتی سحر ثور ۱۸, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌هفتم مسکه که نام پدرکلان مردم مسکه است، فرزند «بیو» برادر «بابه» و نوة اُشکار فرزند آته است. اوقی، هیچه، دهمرده، خوشه، پشی، زردک و شیرداغ برادران بیو

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌ششم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌ششم

شریعتی سحر ثور ۱۷, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌ششم حاجی‌بیگ شش فرزند داشته است. فرزند بزرگ او عبدالعلی مهتر است که بزرگ مردم جاغوری و کلان طایفة مسکه بوده است. او هفت فرزند داشته است. چهار

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌پنجم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌پنجم

شریعتی سحر ثور ۱۷, ۱۳۹۸ ۰

از سیخینه تا لونگر«زندگی در سیخینه»بخش بیست‌و‌پنجم «ظرفی بکله» از طایفة مسکه، جَد نهم من است. به روایتی از نیاکانم، او در جمع لشکریان هزاره در اردوی محمود افغان، شاهزادة فارسی‌زبان در جنگ اصفهان

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌وچهارم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌وچهارم

شریعتی سحر ثور ۱۳, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌وچهارم زندگی فرهنگیان، نویسندگان و شاعران در افغانستان، بیت‌الغزل بی‌پایانی از مشکلات است. کلاف پر پیچ و خم مشکلاتی که نفس‌ مسیحانة آنان را در احیا و استمرار

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌وسوم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌وسوم

شریعتی سحر ثور ۱۲, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌وسوم در سال ۱۳۹۷ خورشیدی سطح تهدید در کابل بسیار بالا بود. مردم هر هفته با انتحار و انفجار روبه‌رو بودند که زندگی و زیستن در کابل به

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌دوم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌دوم

شریعتی سحر ثور ۱۱, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌دوم نخستین بار پس از چاپ‌شدن کتاب «تاریخ معاصر جاغوری» احساس کردم که نوشتن هزینه دارد. وقتی کتاب وارد بازار شد در کابل و جاغوری تهدیدها شروع شدند.

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌یکم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌یکم

شریعتی سحر ثور ۱۰, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌یکم در بیست و چند سال تلاش برای نوشتن، به تولید متن‌هایی پرداختم که به آرامی فرصت نشر یافتند. این متن‌ها هر کدام سال‌ها وقت گرفتند تا تولید

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیستم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیستم

شریعتی سحر ثور ۱۰, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیستم شعر را از دوران مکتب شروع کردم. نخست دوبیتی می‌گفتم، سپس غزل و دیگر قالب‌های ادبی و سرانجام قالب‌ و گونه‌های شعرنو را برگزیدم. شعر در من

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش نوزدهم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش نوزدهم

شریعتی سحر ثور ۱۰, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش نوزدهم عزیز رویش را در بهار سال ۱۳۹۱ خورشیدی در لیسة عالی معرفت دیدم. این نخستین دیدار مان بود. از آن پس به دعوت ایشان به لیسة معرفت

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش هژدهم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش هژدهم

شریعتی سحر ثور ۷, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش هژدهم کار برای زادگاهم را ادای دین به مردمی می‌دانستم که در کودکی، جوانی و دوران آموزش حمایتم کرده بودند. مردمی که توقع داشتند، حالا که فرزندشان بزرگ

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش هفدهم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش هفدهم

شریعتی سحر ثور ۶, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش هفدهم هزاره‌های اسماعیلی را یک‌ونیم میلیون برآورد کرده‌اند. دربارة این مردم اطلاعات در افغانستان کم است. زندگی پراسرار و حضور کم آنان در جامعة کلان هزاره، باعث شده

بیشتر بخوانید »
از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش شانزدهم

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش شانزدهم

شریعتی سحر ثور ۵, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها خاموش

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش شانزدهم هزاره‌های اهل‌سنت تا دهة هفتاد برای ما ناآشنا بودند. در بهار سال ۱۳۷۱ خورشیدی در کویتة پاکستان در صنف آموزش زبان انگلیسی در مرکز زبان «امریکن سنتر»

بیشتر بخوانید »