اموزشی کاربردی »

مطالب اموزشی کاربردی را دراین جا بخوانیدبخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى)

بخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى)

آصف جوادی میزان ۲, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

بخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى) مقدمه مضاف، مضاف الیه و اضافه را همه دوستان مى دانند مانند جوى آب، اما در فارسى صفت و موصوف را هم اضافه مى گویند مانند خداى بزرگ.

بیشتر بخوانید »
بخش پنجم مباحثه: انواع یا( ى) و قواعد نگارش آن

بخش پنجم مباحثه: انواع یا( ى) و قواعد نگارش آن

آصف جوادی میزان ۲, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

بخش پنجم مباحثه: انواع یا( ى) و قواعد نگارش آن مقدمه در زبان فارسى چند نوع یا/ى وجود دارد: ١- یاى مصدرى مانند: دانایى، ٢- یاى نسبت مانند: ایرانى، افغانستانى. ٣- یاى نکیره مانند:

بیشتر بخوانید »
بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن

بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن

آصف جوادی سنبله ۲۵, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن ( ص٢٢ کتاب) مقدمه ضمیر در زبان فارسى دو دسته و هرکدام شش تاست. ضمیر منفصل: من، تو، او، (در مفرد) ما، شما، ایشان ( در

بیشتر بخوانید »
بخش سوم مباحثه : فعل هاى ربطى

بخش سوم مباحثه : فعل هاى ربطى

آصف جوادی سنبله ۲۳, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

بخش سوم مباحثه : فعل هاى ربطى چنانکه در این کتاب آمده است عبارت است از: اَم، اِى، ایم، اید و اَند. (که در واقع همان است یا هست، است. ) (نکته: در برخى

بیشتر بخوانید »
بخش دوم مباحثه درست نویسی

بخش دوم مباحثه درست نویسی

آصف جوادی سنبله ۱۵, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

بخش دوم مباحثه درست نویسی ج- همزه وسط کلمه، پس از مصوت کوتاه فتحه (-َ)و پیش از مصوت بلند آ، به صورت الف مد دار نوشته مى شود مانند: مآل، مآخذ، منشآت و… (

بیشتر بخوانید »
بخش نخست مباحثه درست نویسی

بخش نخست مباحثه درست نویسی

آصف جوادی سنبله ۷, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

بخش نخست مباحثه درست نویسی ١- نوشتن همزه ( الف) و قواعد آن س: همزه ( الف) در رسم الخط فارسى چگونه مى شود؟ ج: همزه به فراخور ساخت واژه و کلمه و جمله

بیشتر بخوانید »
نکات مقدماتى:

نکات مقدماتى:

آصف جوادی سنبله ۶, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

نکات مقدماتى: ١- در این رشته مباحث، هدف آموزش نویسندگى نیست بلکه هدف درست نویسى املاى واژگان است. ٢- املاى برخى واژگان و کلمات ممکن است بسیار ساده و آسان باشد فقط از باب

بیشتر بخوانید »
با جناب اقای اصف جوادی بیشتر اشنا شویم

با جناب اقای اصف جوادی بیشتر اشنا شویم

آصف جوادی سنبله ۶, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

سلام دوستان :  مباحث درست نویسی یکی از مطالب مهم و کاربردی است .که جناب اقای جوادی  به درستی ودقیق به ان پرداخته وان را دراین روزها در گروه مجمع علما جاغوری نشر می

بیشتر بخوانید »