اشک خونین هیرمند (یادداشتی بر دفتر شعر دل خونین انار، سروده قنبر علی ت...

دل خ و ن ی ن انار سروده­ی قنبرعلى تابش طرح جلد: طیبه امینی ویرایش و صفحه آرایی: محمد کاظم کاظمی تیراژ: 3000 نسخه انتشارات صبح امید- کابل. تابش تا کنون پنج مجموعه شعر منتشر کرده است: 1. دورتر از چشم ا...

تبقوس به از آن است که من دیدم پار

در آخرين نفس‌هاي برف و بوران 1357 خورشيدي جاغوري به دنيا آمدم. زود پا به بهار گذاشتم. اما زمستان وطنم با سرماي بيداد سهمگينش عمر طولاني ‌تر از من و پدرانم داشت. در اين بيداد با بي ‌قراري زيستم و شاهد...