حصار »

حصار جاغوری – قسمت دوم

حصار جاغوری – قسمت دوم

مدبریت ثور ۳۱, ۱۳۹۲ ۱۹

معرفی مختصر جواد طاهری: جواد طاهری در یک خانواده مسلمان و متوسط افغانی در قریه معروف به آغیل حصار از روستا های ولسوالی جاغوری زاده شد مکتب ابتداییه و متوسطه را در مکتب خدایداد

بیشتر بخوانید »
معرفی مختصر قریه حصار جاغوری

معرفی مختصر قریه حصار جاغوری

مدبریت ثور ۲۶, ۱۳۹۲ ۳

معرفی مختصر جواد طاهری : جواد طاهری در یک خانواده مسلمان و متوسط افغانی در قریه معروف به آغیل حصار از روستا های ولسوالی جاغوری زاده شد مکتب ابتداییه و متوسطه را در مکتب

بیشتر بخوانید »