معرفی حیدر

سلام دوستان عزیز و همکاران محترم  در سایت دوست داشتنی جاغوری یک . سعادتی نصیبم شد که بدینوسیله برای دوستان دور و نزدیک از یک منطقه مشخصی از جاغوری ، بنویسم و سپاس از اینکه این معرفی را با  باحوصله من...

مصاحبه با اقای ثنایی نماینده محترم منطقه حیدر در شورای ولسوالی...

مصاحبه با اقای ثنایی نماینده محترم منطقه حیدر در شورای ولسوالی سلام دوستان امروز جمعه  مورخه ۲۰ / ۱۲  / ۱۳۸۹ سال جاري خورشيدي هوا نسبتا گرم و  آسمان جاغوري نيمه ابري است . تورنمنت بهاری همچنان ادامه ...