خاربید »

زندگی نامه الحاج شیخ محمدعلی مدرس شخصیت علمی ، فرهنگی ودینی کشور!

زندگی نامه الحاج شیخ محمدعلی مدرس شخصیت علمی ، فرهنگی ودینی کشور!

مدبریت جدی ۱۵, ۱۳۹۲ ۴

علامه الحاج شیخ  محمد علی مدرس افغانی فرزند مرادعلی  در سال ۱۲۸۴ خورشیدی در قریه خربید المیتو  ولسوالی جاغوری از توابع ولایت غزنی کنونی چشم  به جهان گشود. محمدعلی مدرس درآن زمانیکه اصلا در

بیشتر بخوانید »