دایچوپان »

درباره ای دایچوپان ، ایجا بخوانیددایچوپان – داغ درشت تبعیض (پایان)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (پایان)

عزیزالله جاغوری اسد ۱, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (پایان) در زمان داوود خان هر کس از هزاره‌های دایچوپان که تذکره می‌خواستند با اندکی مشکل تذکره برایش داده می‌شد. برخلاف حکومت‌های قبلی، حکومت داوود خان مقداری از صلاحیت‌ها

بیشتر بخوانید »
دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۶)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۶)

عزیزالله جاغوری سرطان ۲۸, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۶) دوره ظاهرشاه با تمام بدی خود گذشت. داوود خان وقتی بر سر قدرت رسید وضعیت اندکی بهتر شد. در زمان داوود خان ۴ یا ۵ نفر از هزاره‌ها

بیشتر بخوانید »
دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۴)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۴)

عزیزالله جاغوری سرطان ۲۳, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۴) یادداشت: در دو روز گذشته چیزی ننوشتم چون با چند دوست پشتونم در یک گروپ راجع به مفید بودن این یادداشت‌ها بحث داشتم. در نهایت من استدلال کردم

بیشتر بخوانید »
دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۳)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۳)

عزیزالله جاغوری سرطان ۲۳, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۳) با روی کار آمدن عبدالرحمان و لشکرکشی به هزاره‌جات، زمین‌های دایچوپان از هزاره‌ها گرفته می‌شود. پشتون‌های بیگانه با این سرزمین صاحبان جدید زمین‌های دایچوپان می‌شوند. بخش اعظم دایچوپان

بیشتر بخوانید »
دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۲)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۲)

عزیزالله جاغوری سرطان ۱۶, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۲) عزم سفر چهار برادر قبل از حکومت عبدالرحمان چهار برادر از بکاول غزنی حرکت می‌کنند و به جاهای مختلف هزاره‌جات پراکنده می‌شوند. یکی به طرف ملک دایزنگی می‌رود

بیشتر بخوانید »
دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۱)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۱)

عزیزالله جاغوری سرطان ۱۵, ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها خاموش

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (۱) پس از این برای مدتی در مورد دایچوپان می‌نویسم. مبنای این نوشته‌های سلسله‌وار اطلاعاتی است که از پدرم بدست آورده‌ام. پدرم در دایچوپان بزرگ شده است. هنوز اگر

بیشتر بخوانید »