!دایکندی ولایتی که حتی نیم میلی متر سرک پخته ندارد...

شاید هنوز پیدا شود دلهای پاک و منصف  که ذره ی رحم و وجدان انسانی و اسلامی در درون آنها مانده باشد و برای مردم صبور و رنجدیده وبی کس مناطق مرکزی که درعین مظلومیت تاریخی، قهرمانان والگوهای صبر و صلح صد...

از چند مکتب در دایکندی یک فرمانده نظامی امریکایی حتی بازدید کرد...

شبکه سراسری مردم هزاره از بازدید یکی از نظامیان امریکایی از چند مکتب در دایکندی خبر می دهد و این حادثه را به فال نیک می گیرد تا شاید این فرمانده نظامی از وجود صدها هزار انسان در پشت کوههای دایکندی به...