مختصر معرفی منطقه زیبای سنگشانده به بهانه افتتاح یک مسجد در این منطقه...

سلام دوستان سنگشانده یکی از مناطق زیبای جاغوری است که اگر  از مسير راه انگوری به طرف مرکز جاغوری امده باشی ناگزیر بعد از انگوري و لوخك باید از این منطقه عبور نمایی . قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی ناوه ...

ورود تیم بازسازی ولایتی ولایت غزنی به جاغوری وافتتاح مکتب اتبدایه چال ...

سلام دوستان امروز یکشتبه تیم باز سازی ولایتی ولایت غزنی وارد جاغوری شد . گفته مي شود که هدف از آمدن تيم پي آر تي به جاغوري افتتاح بعضی پروژه های نکمیل شده و بازديد از پروژه هاي در حال اجرای مي باشد ....

آیاشفاخانه شهدا یک شفاخانه دولتی خواهند شد؟ !!!...

سلام دوستان همانطور يكه شما هم در جريان هستيد شفا خانه شهدا که توسط سرکار خانم سیماثمر ساخته شده سال ها است كه در ولسوالي جاغوري در بخش صحي فعاليت دارد با وجود که تاکنون حمایت دولت را نیز نداشته ولی ...

سنگشانده

سنگشانده   چندین نوبت است که دوست عزیزم جناب آقای رحیمی فرموده است  که در باره سنگشانده  چیزی بنویسم. من هم هرچه فکرمی کنم  چیزی گفتنی یادم نمی آید. ناگفتنی ها مثل همیشه بیشتر از گفتنی ها است. یکی از...