سنگ سوراخ »

منطقه زیبایی سنگ سوراخ  جاغوری

منطقه زیبایی سنگ سوراخ جاغوری

مدبریت سرطان ۱۵, ۱۳۹۰ ۱۲

سلام دوستان پایگاه اطلاع رسانی جاغوری (جاغوری یک) در راستایی اطلاع رسانی از منطقه جاغوری بوجود آمد . در این راستا خوشبختانه توفیقات خوبی نیز داشته است . ولی دوستان بعضی مناطق متاسفانه احساس مسولیت

بیشتر بخوانید »