چند مساله کوتا در باب روزه مسافر:

کسی که نمی‎داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مساله را بفهمد روزه اش باطل است. واگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحیح است.(مساله 1766) اگر فراموش کند که روز مسافر باطل می‎باشد و در ...

رفتن به استخر و یا رودخانه در حال روزه

چه چیزهای روزه را باطل می کند؟ نه چیز روزه را باطل می کند : (خوردن و آشامیدن، جماع، دروغ بستن به خدا و رسول، رسانیدن غبار به حلق، فروبردن سر در آب، باقی ماند برجنابت تا اذان صبح، اماله کردن، قی کرد) ...

چند مساله کوتاه در باب رزوه

اگر روزه دار سهوا چیز بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود مساله 1652) یعنی یادش نبود که روزه است چیزی خورد بعد یادش آمد که روزه بوده، روزه اش صحیح است و اشکالی ندارد. اگر روزه دار چیزی را که لای د...

چگونگی نیت در ماه مبارک رمضان

بسمه تعالی ورود ماه رمضان المبارک به همه بندگان خوب خدا در سراسر جهان مبارک باد. از خداوند برای همه مومنانی که از فرمان الهی پروا دارند و به دستورات او گوش می دهند آرزوی سلامت و توفیق عبادت و بندگی د...

آثار فردی و اجتماعی روزه

بسم الله الرحمن الرحیم ماه مبارک رمضان  ماهی پاکی از نا پاکی، ماه عبادت و بندگی، ماه رهایی از قید و بند مادی شهرت و شهوت، تمرین دل بریدن از جلوه های زیبا نمای زندگی و دست رسی به زیبایی حقیقی، ماه خلا...