قرخچی »

آغاز کار سرک بین قریه های قرخچی چال ممدک  در ۲۹  فروردین ۱۳۸۷

آغاز کار سرک بین قریه های قرخچی چال ممدک در ۲۹ فروردین ۱۳۸۷

مدبریت حمل ۲۹, ۱۳۸۷ دیدگاه‌ها خاموش

  سلام دوستان از چند سالی است که بازار سرک و سرک سازی در جاغوری داغ است داغی آن ،‌ آن زمان به اوج  خود رسید که والی صاحب جناب آقای پتان وعده  اسفالت

بیشتر بخوانید »