لالاخیل »

زادگاه محبوبم لالاخیل سرصادق

زادگاه محبوبم لالاخیل سرصادق

مدبریت قوس ۱۲, ۱۳۸۹ ۱۸

بنام خدا زادگاهم لالاخیل اگه از بازار غجور بطرف شمال و به سمت علیاتو و ششپر و ناهور به راه بیفتی بعد از نیم ساعت میر سی به منطقه که آن را لالاخیل نامیده

بیشتر بخوانید »
معرفی مدیریت خدیداد

معرفی مدیریت خدیداد

مدبریت سرطان ۱, ۱۳۸۸ ۶

بنام خدا معرفی شاید بدنباشد خودرا معرفی نمایم البته( نه تعریف) درلالاخیل وشاید هم لعل خیل ویا لاله خیل یکی ازقریه های جاغوری بدنیا آمده ام .دست تقدیر آوراه ام کرد ودرخارج ازکشور تحصیل

بیشتر بخوانید »