ما و نظرات دوستان ما – قسمت سوم

بسمه تعالی < ?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> مظفری : با سلام خدمت آقای نظری ودیگر دوستان که این گفتگو را مطالعه می کنند امیدوارم با حوصله...

ما و نظرات دوستان ما – آغاز سخن

جناب آقای رحیمی ! باتقدیم سلام وآرزوی موفقیت ، ازاینکه توانستم به وبلاگ شمادسترسی پیدانمایم خوشحالم. درقدم نخست خود را با شما دراین احساس و نظرشریک میدانم و خواهان ترویج آن می باشم که جامعه ما تلاش ن...

رشاد عزیز سلام

رشاد عزیز سلام ابتدا از ابراز همدردی تان نسبت به رحلت ابوی تشکر می کنم امید وارم که زنده باشیم در شادی های تان جبران کنیم گرچه انتظار حضور جدی تر تان را می کشیدیم چون حضرت عالی را از دوستان جدی تر خو...

اظهار نظر

رشاد عزیز سلام ابتدا از ابراز همدردی تان نسبت به رحلت ابوی تشکر می کنم امید وارم که زنده باشیم در شادی های تان جبران کنیم گرچه انتظار حضور جدی تر تان را می کشیدیم چون حضرت عالی را از دوستان جدی تر خو...