هزارستان »

مطالب در باره هزارستان را در این جا بخوانیدمقاله ۱۸ : تاریخ سازان و پدران علم و ادب و عرفان حوزة بلخ و زابلستان

مقاله ۱۸ : تاریخ سازان و پدران علم و ادب و عرفان حوزة بلخ و زابلستان

فاضلی کیانی جدی ۲۳, ۱۳۸۹ ۵

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها   مقاله  ۱۸ : تاریخ سازان و پدران علم و ادب و عرفان حوزة بلخ و زابلستان  ۱٫  سروش، نخستین پیامبر باستانی حوزة بلخ و زابل و نیای

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان -نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان -نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی جدی ۱۱, ۱۳۸۹ ۵

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان -نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان از منابع تاریخی دوره اسلامی و از جای

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش سوم

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش سوم

فاضلی کیانی قوس ۲۰, ۱۳۸۹ دیدگاه‌ها خاموش

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش سوم مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی بخش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش دوم

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش دوم

فاضلی کیانی قوس ۹, ۱۳۸۹ ۱

  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش دوم مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی بخش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش اول

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش اول

فاضلی کیانی قوس ۳, ۱۳۸۹ ۱

   نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش اول مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی عقرب ۲۰, ۱۳۸۹ ۴

   نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی  بخش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی عقرب ۷, ۱۳۸۹ ۹

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی –  بخش دوم –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی  بخش دوم 

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی میزان ۳۰, ۱۳۸۹ ۶

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی –  بخش اول –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی  بخش اول

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۴- تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۴- تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی میزان ۲۱, ۱۳۸۹ ۱

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها  مقاله  ۱۴- تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۱۴    – تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ الف:

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش دوم

مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش دوم

فاضلی کیانی میزان ۱۶, ۱۳۸۹ ۱

     نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش دوم بخش دوم مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۳ : انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش اول

مقاله ۱۳ : انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش اول

فاضلی کیانی میزان ۸, ۱۳۸۹ ۱۳

  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۳ : انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش اول بخش اول مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۲۶, ۱۳۸۹ ۱

  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم ۵-

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۲۲, ۱۳۸۹ ۱

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره هامقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره[۱] – بخش اول ۱- پولاد

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۲۰, ۱۳۸۹ ۱

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی پیش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان

مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان

فاضلی کیانی سنبله ۱۹, ۱۳۸۹ ۵

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان نامه برازنده یک قطعه شعر زیبا است که در آن واژه ها و عبارات دری قرن

بیشتر بخوانید »
مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۱۲, ۱۳۸۹ ۳

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان از قرن نوزده به

بیشتر بخوانید »
مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۱, ۱۳۸۹ ۱۰

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم   

بیشتر بخوانید »
مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها -بخش اول

مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها -بخش اول

فاضلی کیانی اسد ۲۸, ۱۳۸۹ ۱۰

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها -بخش اول پیش از هر چیز از خوانندگان گرامی میخواهم که شتاب زده

بیشتر بخوانید »
مقاله ۷ : خاورشناسان قابل اعتماد نیستند – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۷ : خاورشناسان قابل اعتماد نیستند – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی اسد ۲۵, ۱۳۸۹ ۷

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۷ : خاورشناسان قابل اعتماد نیستند – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۷ : خاورشناسان قابل اعتماد نیستند جوّ حاکم و هیاهوی قلم بدستانِ غالب

بیشتر بخوانید »
مقاله ۶ : گسست تاریخی و بحران هویت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۶ : گسست تاریخی و بحران هویت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی اسد ۲۱, ۱۳۸۹ ۱۵

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۶ :  گسست تاریخی و بحران هویت  – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۶ : گسست تاریخی و بحران هویت متأسفانه نسل کنونی جامعة ما

بیشتر بخوانید »