درنگی بر بازی های هزارگی – بخش نخست :...

درنگی بر بازی های هزارگی بخش نخست: درآمد: بازی های محلي هزاره ها بازتاب ويژگيهاي فرهنگي، آييني، نگرشها و روحيات مردم هزاره اند. با ديدن و ارزيابي آن مي توان به زواياي زندگي و فرهنگ آن مردم پي برد. ای...

چهارمین المپیاد بین المللی فرهنگی ورزشی طلاب جامع المصطفی العالمیه...

چهارمین المپیاد بین المللی  فرهنگی ورزشی طلاب جامع المصطفی العالمیه سلام دوستان چهارمین المپیاد بین المللی  فرهنگی ورزشی طلاب جامع المصطفی العالمیه از تاریخ ۱۹ /۹ /۸۸  آغاز گردید  و طی مراسم در تاریخ...

گذارش از مسابقات ورزشی مرکز آموزش عالی حجتیه ( والیبال )...

گذارش از مسابقات ورزشی  مرکز آموزش عالی حجتیه  ( والیبال )  مرکز آموزش عالی حجتیه  که ازیکی مراکز مهم و با سابقه  جامع المصطفی عالمیه است به صورت جدی آموزش وپرورش طلاب غیر ایرانی  دنبال می کند  . تما...

گذارش از دیدار دوستانه تیم پیروزی مرکز وعقاب بابه...

بسمه تعالی سلام دوستان گرامی امسال مورخ ۱/۳/۸۸ ما نیز توفیق یافتیم در یک دعوت رسمی به بهانه فوتبال دیداری از منطقه بابه داشته باشیم.  در راستای متمرکز کردن گذارشهای مناطق جاغوری لازم دانیستم که این گ...

تورنمنت خزانی در جاغوری در سال 1387

سلام دوستان عزیز تورنمنت خزانی ورزش والیبال والسوالی جاغوری امسال نیز با قهرمانی تیم عقاب بابه پایان یافت .  این تورنمنت که  در مرکزسنگماشه و در تاریخ 22 میزان سال جاری آغاز گردیده بود امروز جمعه تار...