نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ کی‌هایند؟...

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ کی‌هایند؟  عصمت‌الله سروش / ۱ دلو ۱۳۹۷ محمد‌اشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، محمد‌حنیف اتمر، رحمت‌الله نبیل، احمد‌ولی مسعود، فرامرز تمنا، عبدالطیف پدر...

«پیروزی ناپایدار؟؟»

«پیروزی ناپایدار؟؟» ****** پس از ده شبانه روز پر التهاب و مملو از اضطراب؛ سرانجام با رسیدن نیروهای مقاومت، اردو و پلیس ملی و هماهنگی عالی نیروها، عملیات پاکسازی آغاز گردید و عجیب اینجاست که خفاشان شب...

««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!» ****** برگ یکم: قاصد با قرآن مهر و امضا شده از راه رسید و آن را به «میریزدانبخش» (1790-1842.م) تقدیم نمود؛ میر قرآن را با احترام تام به دست گرفته، بوسید و بر دیده نهاد و به قاصد گ...

«راز محبوبیت جنرال؟!»

«راز محبوبیت جنرال؟!» ***** آن زمان که مجبور به مهاجرت به پاکستان شد، نوجوانی بیش نبود؛ نوجوانی که اعدام کاکایش منصور و کشته شدن پدر اش توسط طالبان به کمک و شماتت مردان قوم «نوروزی» را به چشم سر دیده...

«کدام هویت؟ کدام شوکت؟»

«کدام هویت؟ کدام شوکت؟» **** گروه سرود لیسه معرفت، در روز معلم با پوشاندن «لباس اوغون» کوچی بر تن دو دختر سرود خوان «هزاره»؛ سروده ای مزخرف و تلخی را بر زبان شان جاری ساخته است!! من «افغانم» همین «هو...

««مردان زدنی و…!؟»»

««مردان زدنی و…!؟»» ***** تجربه شانزده سال حکومت دموکراسی وارداتی ثابت نمود: آنکس که در این خرابستان کاربرد دارد، مردان سرتیر، سرباز، سردار و سر برای دار «زدنی» اند! نه مرد نماهای عافیت طلب، دن...

“هزاره خوب؟!”

««هزاره خوب؟!»» ****** – عبدالرحمان خان خونریز گفته بود: «… هزاره خوب، هزاره ای است که مرده باشد!» – مردم هزاره هفت سال در برابر قوای متجاوز عبدالرحمان خان جابر مقاومت نمودند، سرانج...

««کارآیی!؟»

««کارآیی!؟» ****** گویند: در دوره دوازدهم مجلس شورایی ملی، مرحوم «استاد شریفی» از اوتقول جاغوری خود را کاندید نموده، پیروز گردید و بر کرسی پارلمان تکیه زد. در همان زمان نهضت «پشتوگرایی» و «دری زادیی ...

«زیبندگی!»

«زیبندگی!» ****** – باید به چشمهایش بیایی. – باید به چشمهایش بیایم؟ – تو خود نمی دانی «زبیندگی» دستان چه کسی میتواند مال تو باشد؟ ** پیرمرد چشم فیروزه ای حرفهایش را با همان میخ کوچک...

«خون ریزی یا خون دهی!؟»

«خون ریزی یا خون دهی!؟» ***** قال امام صادق(ع):«یا معاشر الشیعه کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا؛ کافی ج2 ص77؛ امالی صدوق ص400 مجلس 62» ***** – بدون تردید؛ عمل خشن، خونبار و وحشیانه «قمه ز...