شناسایی ظرفیتهای اقتصادی جاغوری

شناسایی ظرفیتهای اقتصادی جاغوری ****************************** یکی از راهای رشد اقتصادی مردم پس از اموزش دوره های فنی وحرفه ای شناسایی ظرفیت های اقتصادی مناطق ولایت ها وولسوالی ها می باشد خوب است که ...

سرسفید! داستانک

سرسفید! (قسمت یکم) پیشکش ناقابل به: مردم غیور، شجاع و زحمتکش هزارستان؛ سرزمین برف، برفباد و  برفکوچ، ملک یخ و یخبندان، سرزمین سوز و سرما،  دیار صخره و سنگ،  سرزمین کوه های سر بفلک، دیار مردم ستمدیده،...

سوغات هرات- قسمت آخر! و

سوغات هرات- قسمت آخر! گپ گفتنی: پول آلووو!؟ گفتنی است که در هرات نیز همانند بسیاری از شهرها و روستا های وطن، جماعتی زیادی از خانواده ها به کمک مستقیم کارگران شان در خارج از کشور روزگار میگذرانند. سال...

سوغات هرات(۲)

سوغات هرات(۲) گپ چهارم: کودکان کار! تا چند گام برنداشته ای که جماعتی از کودکان فقر با گاری دستی های خالی به استقبال ات می آیند تا در قبال خدمتی که به تو میکنند، لبی نانی از جیب خالی ات نصیب ایشان شود...

سوغات هرات

سوغات هرات(۱)  گپ یکم: توفیق اجباری!  در آخرین روزهای سرد و بارانی فصل خزان امسال، توفیق اجباری حاصل آمد تا عازم شهر هرات باستان شوم. همان آثار باستانی که این شهر را بلندآوازه روزگار کرده و در سخت تر...

مصاحبه با مسوول شرکت همکار مجری پروژه سرک لومان داوود...

سلام دوستان همانطوری که وعده داده بودم  با توجه مصروفیت تایستان  وکارهای خواسته وناخواسته که گریبان گیر ما شده  وبه جهت اهمیت موضوع وقت گذاشتم  سراغ مسئول پروژه را بگیریم  تا بدانم که مشکل کار در کجا...