««آشنایی با دین حضرت عیسی مسیح(ع)»

میلاد با سعادت پیامبر مهر و محبت حضرت عیسی مسیح و سال نو میلادی بر همگان به ویژه بر هموطنان ساکن دیار «پرنگی»، مبارک باد. ««آشنايي با دین حضرت عیسی مسیح(ع)» (به بهانه حلول سال 2017میلادی) «ظهور حضرت ...

((یلدا؟!))

((یلدا؟!)) ******** دلای مه خون شده از بار ی یلدا اربوو که دور شدوم از شار یلدا **** دلمه برده قدی رعنایی آشیق فدایی بیه و بیلدار ی یلدا **** بیه شی سویه نی، بالا بُلنده مه قربان، نی و نیزاری یلدا **...

««غروب هشتمین خورشید!؟»»

««غروب هشتمین خورشید!؟»» سالروز غروب هشتمین آفتاب امامت، امام غریبان، شاه خراسان تسلیت باد.   ««بخش یکم: از ولادت تا انتقال به مرو»» امام علی بن موسی الرضا(ع)هشتمین خورشید آسمان ولایت و امامت در سال ...

چنین ما به حقارت رفته ایم! – 9

چنین ما به حقارت رفته ایم!      « برگ از تاریخ، قسمت نهم !» در پسا درهم فروپاشی حاکمیت ساسانیان؛ روح همدلی و جوهرهمسوییانسانی – تباری در میان توده های ایران زمین رو به مردن گراییده، و در پیامد آن ساخ...

چنین ما به حقارت رفته ایم – 8

چنین ما به حقارت رفته ایم ! –  برگ از تاریخ  قسمت هشتم در محدوده جغرافیایی همچون افغانستان گفتمان نقد گونه در باب مذهب و موضوعات مرتبط و مبتنی بر آن برای افراد “عوام” « انسان های خا...

چنین ما به حقارت رفته ایم – 8

چنین ما به حقارت رفته ایم ! –  برگ از تاریخ  قسمت هشتم در محدوده جغرافیایی همچون افغانستان گفتمان نقد گونه در باب مذهب و موضوعات مرتبط و مبتنی بر آن برای افراد “عوام” « انسان های خا...

چنین ما به حقارت رفته ایم ! (6)

و به شهادت تاریخ؛ وبه شهود عینی زخمه های ممتد در پیکره مملو از درد توده های سرزمین ایران تاریخی، به داراز نای هزار و چهارصد سال رنج ، حقارت، بیگانه گی و سقوط..؛ پیامد شکست در نبرد قادسیه، در” س...