افغانستان ، این بار میزبان ایران

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper)، داکتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه 19 حوت وارد كابل شد و پس از استقبال جنرال محمدقسیم فهيم در فرودگاه کا...