علباتو »

گذارش از علیاتو – مومن زاده جاغوری

گذارش از علیاتو – مومن زاده جاغوری

مدبریت سرطان ۸, ۱۳۸۸ ۷

دوستان سلام فکر کنم کمتر کسی است که از جاغوری باشد و در دنیایی مجازی سرو کاری داشته باشد آقای مومن زاده عزیز را نشناسد . مومن زاده کسی است که بدون ادعا همه

بیشتر بخوانید »