گذارش از علیاتو – مومن زاده جاغوری

دوستان سلام فکر کنم کمتر کسی است که از جاغوری باشد و در دنیایی مجازی سرو کاری داشته باشد آقای مومن زاده عزیز را نشناسد . مومن زاده کسی است که بدون ادعا همه تلاش خود را به کار می گیرد تا شما دوست عزیز...