نگاهی نو به تاریخ هزاره ها »

««مردی از جنس امید!!»»

««مردی از جنس امید!!»»

مصطفی خرمی حوت ۱۴, ۱۳۹۵ دیدگاه‌ها خاموش

««مردی از جنس امید!!»» *********** ««مردی از جنس امید!!»» *********** برگ یکم:«شکست!؟» روزگاری داشتیم، روزهای تلخی، روزگاری تنگی! روزگاری تیره، روزهای پردود، تاریخ تاریک و سرد، سیه و تار و کبود! عصر خاموش و

بیشتر بخوانید »
«« بیراروو کلوخ ایشته از آو تیر نشید لطفا !؟»»

«« بیراروو کلوخ ایشته از آو تیر نشید لطفا !؟»»

مصطفی خرمی جدی ۸, ۱۳۹۵ دیدگاه‌ها خاموش

«« بیراروو کلوخ ایشته از آو تیر نشید لطفا !؟»» ****************** شنیده ایم که جماعتی از نخبه گان و دردمندان دانش دوست از فرزندان قوم محروم و مظلوم هزاره، در«دیارفرنگ» درپی پدیدآوری یک«دانشنامه» عظیم،

بیشتر بخوانید »
بررسی راه های توانمندی هزاره ها و هزارستان

بررسی راه های توانمندی هزاره ها و هزارستان

مدبریت حمل ۱۹, ۱۳۹۰ ۷

بنام پروردگار آزادی و آزادگی ! (( … که در نظام طبیعت ضعیف پامال است !؟ )) بررسی راه های توانمندی هزاره ها و هزارستان   سخن آغازین : در همین نظام طبیعت ، انسان

بیشتر بخوانید »
مقاله  ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان -نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان -نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی جدی ۱۱, ۱۳۸۹ ۵

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان -نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان از منابع تاریخی دوره اسلامی و از جای

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش سوم

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش سوم

فاضلی کیانی قوس ۲۰, ۱۳۸۹ دیدگاه‌ها خاموش

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش سوم مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی بخش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش دوم

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش دوم

فاضلی کیانی قوس ۹, ۱۳۸۹ ۱

  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش دوم مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی بخش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش اول

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش اول

فاضلی کیانی قوس ۳, ۱۳۸۹ ۱

   نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخش اول مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی عقرب ۲۰, ۱۳۸۹ ۴

   نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی  بخش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی –  بخش دوم –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی عقرب ۷, ۱۳۸۹ ۹

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی –  بخش دوم –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی  بخش دوم 

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی –  بخش اول –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی میزان ۳۰, ۱۳۸۹ ۶

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی –  بخش اول –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی  بخش اول

بیشتر بخوانید »
مقاله  ۱۴- تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۴- تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی میزان ۲۱, ۱۳۸۹ ۱

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها  مقاله  ۱۴- تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۱۴    – تاریخ هزاره ها را از کجا آغاز کنیم؟ الف:

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش دوم

مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش دوم

فاضلی کیانی میزان ۱۶, ۱۳۸۹ ۱

     نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش دوم بخش دوم مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۳ : انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش اول

مقاله ۱۳ : انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش اول

فاضلی کیانی میزان ۸, ۱۳۸۹ ۱۳

  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۳ : انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخش اول بخش اول مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۲۶, ۱۳۸۹ ۱

  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش دوم ۵-

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۲۲, ۱۳۸۹ ۱

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره – بخش اول – نگاهی نو به تاریخ هزاره هامقاله ۱۲ : توضیح طوایف تاریخی هزاره[۱] – بخش اول ۱- پولاد

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۲۰, ۱۳۸۹ ۱

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی پیش

بیشتر بخوانید »
مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان

مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان

فاضلی کیانی سنبله ۱۹, ۱۳۸۹ ۵

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان نامه برازنده یک قطعه شعر زیبا است که در آن واژه ها و عبارات دری قرن

بیشتر بخوانید »
مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۱۲, ۱۳۸۹ ۳

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان –  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان از قرن نوزده به

بیشتر بخوانید »
مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها

فاضلی کیانی سنبله ۱, ۱۳۸۹ ۱۰

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم   

بیشتر بخوانید »
مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها -بخش اول

مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها -بخش اول

فاضلی کیانی اسد ۲۸, ۱۳۸۹ ۱۰

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۸ : نکات جدید و موارد سکوت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها -بخش اول پیش از هر چیز از خوانندگان گرامی میخواهم که شتاب زده

بیشتر بخوانید »