ماهنامه پاتو جاغوری شماره هفدهم ( )

بسمه تعالی ماهنامه پاتو جاغوری شماره هفدهم ( ) صفحه (۱) پاتو :ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول: فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــــــیر: لطيفه شيدا بنام پرورد...

ماهنامه پاتو شماره شانزدهم (غنچه ها ) ( )...

بسمه تعالی ماهنامه پاتو شماره شانزدهم (غنچه ها )  صفحه (۱) غنچه ها :ماهنامه ی تعلیمی ، هنری واجتماعی ویژه : کودکان و نوجوانان صاحب امتیاز:  مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول:   بنفشه هما سردبــــــیر:  خا...

شماره پانزدهم ماهنامه پاتو (۲)

شماره پانزدهم ماهنامه پاتو (۲) صحفه (۹) بنام پروردگار پاتو :ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول: فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــــــیر:عصمت الله عرفانی   صفحه ...

شماره پانزدهم ماهنامه پاتو (۱)

شماره پانزدهم ماهنامه پاتو (۱)صحفه (۱) بنام پروردگار پاتو :ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول: فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــــــیر:عصمت الله عرفانی هیات تحر...

ماهنامه پاتو – شماره سیزدهم وچهاردهم سال دوم 15 سرطان 1389 ( بخش...

صفحه هفدهم صفحه هزدهم اعتماد به نفس ونقش آن بالای کودکان ازآن جائیکه واضح است کشورعزیزما افغانستان درطول تاریخ تحت تاثیرنظام های سیاسی و حلقات نوکرومزدوران اجنبی بسربرده اند،طیف عظیم  مردمی همیشه دست...

ماهنامه پاتو – شماره سیزدهم وچهاردهم سال دوم 15 سرطان 1389 ( بخش...

بسمه تعالی صفحه (۱)  پاتو :ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول: فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــــــیر:   لطیفه شیدا هیات تحریر: محمد ضیا غریب ،مرضیه نبوی ،حبیب...

ادامه ماهنامه پاطو – شماره 11

خدايا! شگوفه شگوفان شد   و باز بر كلك خويش نگين زخورشيد كرد  و عروس بهار ببين كه گلاب و شقايق چه معصومانه پيچانده برهم پر آژنگ و باريك گيسوي هم   خدايا! همه دشت و باغ و چمن باز پالوده نوشيد زتاهوي سا...

شماره یازدهم ماهنامه پاتو به مناسب یک ساله شدن ماهنامه پاتو...

ماهنامه پاتو يك ساله شد   امروز بدون شك روزي است كه يك عمر در انتظارش نشته بوديم و خيلي ها  آروزوي رسيدن به چنين روزي و فرصت طلايي را باخود بردند . جامعه ما از دوره هاي شاهان ستم پيشه تا كنون، دوره ه...

ادامه شماره یازدهم ماهنامه پاتو به مناسب یک ساله شدن ماهنامه پاتو...

خدايا! شگوفه شگوفان شد   و باز بر كلك خويش نگين زخورشيد كرد  و عروس بهار ببين كه گلاب و شقايق چه معصومانه پيچانده برهم پر آژنگ و باريك گيسوي هم   خدايا! همه دشت و باغ و چمن باز پالوده نوشيد زتاهوي سا...