زندگینامه شهید ابوذر غزنوی

بنام خدا بيست و دوم حوت مصادف است با سالروز شهادت شهيد استاد عبدالعلي مزاري و تعدادي از ياران و همرزمان باوفايش ازجمله شهيد ابوذرغزنوي و شهيد اخلاصي و شهيد علوي و سايرياران شهيد وي. اين مناسبت را به ...

ماهنامه پاطو – شماره دهم

كربلا باقي است …(1) در تاريخ جهاد و مقاومت مردم افغانستان ماه حوت از ارزش و جايگاه والاي برخوردار هست. حوت محرم افغانستان و ماه آغاز قيام هاي مردمي و جنبش هاي آزادي طلبانه مردم ستمديده افغانستا...

ماهنامه پاطو – شماره نهم

ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی – پاطو صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول:        فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــیر         عصمت الله عرفانی هیات تحریر: محمد ضیا غریب ،مرضیه نبوی ،حبیب...

ادامه ماهنامه پاطو – شماره نهم

مادر  مادر! اي الهۀ زيبا! نمي دانم با چه زباني وصفت كنم با خون كدام قلم وبرروي كدام كاغذي بنويسم؟ زبانها همه لال وقلم ها همه از كار مي افتد. اما نمي دا نم كدام كلمۀ را بكار برم كه تمام خوبيها ووصفهاي...

ماهنامه پاتو – سال اول ، شماره هشتم، l...

 ۱ ماهنامه پاتو  سال اول، شماره هشتم، 15 جدي 1388 بنام پروردگار  پاتو :ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول: فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــــــیر:عصمت الله عرف...

ادامه ماهنامه پاطو – سال اول، شماره هشتم...

  13   یاد وطن : اسد بهار از اتریش  وطن قربان کوه پر ز سنگتفدای تاریخ بالا بلندت وطن در شاخ سنگت لاله رویدفدای خاک پاک و آب جویت ز دریای زلالت آب نوشمز پشم بره ات پتلون بپوشم بنازم بامیان و قندهارتهر...

ادامه ماهنامه پاتو شماره هفتم (7)

یاد پدر< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نعیمه فرهمند چند سالی شد پدر جان در کنارم نیستی ناظر آشوفتگیي روزگارم نیستی شامگاهان گر بیایم دیرتر در خانه ام چشم...

ماهنامه پاتو – شماره هفتم (7)

 گپ اول< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> هر چه بگندد نمكش مي زند   واي به روز ي كه بگندد نمك تأمین و استحکام صلح در افغانستان و عبور از عقب ماندگیهای مختلف...

ماهنامه پاطو – شمار ششم (6)

سمه تعالی ماهنامه پاتو تولد وبقاي زندگي اش را مديون خردمندان خييري مي داند كه ما را در راستاي بهبودي آن كمك هاي فكري واقتصادي شايان نموده اند. از دوستان که ما را یاری رسانده اند : محترم منظور حسین رس...