مناظره رادیویی میان سه نامزد شورای ولایتی – ولایت غزنی در رادیو ...

 بینندگان گرانقدر سلام! دوستان آگاهی دارید که رقابتهای انتخاباتی میان نامزدان شواراهای ولایتی در افغانستان از تاریخ 13 حوت امسال آغاز شده، که تا اکنون در جاغوری تبلیغات اینها صرف با نصب پوستر وعکسها ...

میز گرد در باره غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام در رادیو پیام جوان...

سلام دوستان میز گرد در باره غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام  در رادیو پیام جوان چند روز پیش دایر گردیده بود  . که خدمت شما دوستان تقدیم می گردد . برای شنیدن آن حتما آخرین وژن فلش پلیر روی سیستم تان نصب...