به یاد شادروان احمد جاوید زیرک

 رفت مروارید ما اندر میان آبها          برنگردد او دیگر هرچند ما چشم به راهیم  سه هفته گذشت  تلاش های مکرر ، جستجوهای شبانه روزی  نتیجه نداد و بالاخره  همگی نا امید گشتند ، پدر چشم به دروازه  دوخته و...

زیرک – قسمت دوم

   معلوماتی در مورد وادی شاداب زیرک. قسمت دوم فرهنگی واقتصادی : قریه زیرک  از نگاه  فرهنگی دربین جاغوری از شهرت عالی برخوردار است . زیارت  شخصیت ملی و مذهبی جاغوری مرحوم  حاجی ولی ( رح )  در سرتاسر ج...

شناختی از منطقه زیرک (1)

معلوماتی در مورد وادی شاداب زیرک : نوشته شده توسط علی قاسمی زیرک معنی هوشیار را میدهد که نام یکی از شش فرزند ، گری و نواسه جاغوری میباشد . محل سکونت زیرک بنام او مسمی گردیده است که اکنون قریه زیرک در...