سرباز ساده وسردار دلها

سرباز ساده وسردار دلها 1- مردی که بساط داعش را از خاورمیانه برچید. داعش که ان را شیطان بزرگ بوجود اورده بود . مردی که همه برنامه های شیطان بزرگ را در منطقه بهم ریخت . عمق این کینه را نتوانست امریکای ...