موج سوم »

ما  و نظرات دوستان ما  – آغاز سخن

ما و نظرات دوستان ما – آغاز سخن

مدبریت دلو ۱, ۱۳۸۵ ۵

جناب آقای رحیمی ! باتقدیم سلام وآرزوی موفقیت ، ازاینکه توانستم به وبلاگ شمادسترسی پیدانمایم خوشحالم. درقدم نخست خود را با شما دراین احساس و نظرشریک میدانم و خواهان ترویج آن می باشم که

بیشتر بخوانید »