سرمایه‌گذاری90 لک افغانی روی معارف هیچه...

سرمایه‌گذاری90 لک افغانی روی معارف هیچه  در اولین سال‎های که اولین دوره‎های دانش‌آموزان مکاتب هیچه صنف دوازدهم را ختم می‌نمودند، دوستان و کارگران همیشه مهربان منطقه ما در ایران آستین بر زدند، پول ریخ...

نجاتی و کار خدا پسندانه او نقش مردم دراینده...

نجاتی و کار خدا پسندانه او، نقش مردم دراینده خدمت دوستان گرامی  عرص سلام وتبریک سال نو دارم. امید سال ۱۴۰۰ سال صلح ارامش وسال سلامتی وموفقیت برای این کشور باشد. ???????????? امید که سال سال خوبی وسر ...