طالبان کتابهای که توقیف کرده بودند آزاد کردند .

سلام دوستان نایبی

يك ماه قبل موتر حامل كتاب مربوط ولسوالي جاغوري در مسير غزني الي جاغوري توقف داده شده و با مذاكرات مكرر نمايندگان محلي جاغوري با طالبان آنان وعده سپرده بودند كه كتاب ها را رها خواهند كرد .

با وجود تماس هاي مكرر با طالبان بلاخره تعداد از كتاب ها رهاي پيدا نموده است اما تعداد كتاب هاي مكتب در بخش تعليمات مدني توسط طالبان ضبط گرديده وبقيه كتاب ها در مديريت معارف جاغوري موجود رسيده است .

آقاي نايبي مدير معارف جاغوري مي گويند توزيع كتاب ها در تمام مكاتب جاغوري آغاز گرديده و احتمالا كتاب هاي درسي در تمام مكاتب جاغوري توزيع و شاگردان از آن مستفيد خواهند شد.

و همچنان در این زمينه  گفتگوي داريم با جناب آقاي محمد يوسف نايبي مدير محترم معارف جاغوري كه توجه تان را به آن جلب مي نماييم .

جاغوري يك : جناب محترم آقاي نايبي چنانچه شما در جريان هستيد يك موتر حامل كتاب معارف جاغوري كه شايد حدود يك ماه مي شود طالبان در ساحه قره باغ توقیف کرده بودند و حالا ما شنده ايم كه كتاب ها را آزاد  كردند و فعلا در ولسوالي جاغوري رسيده است در این رابطه لطف نموده معلومات بشتر ارائه بفرمايد كه چطور شده طالبان جلوی كتاب ها نگرفته ان براي مردم ولسوالي جاغوري فرستاده  است ؟!!!!.

آقاي نايبي مدير معارف جاغوري : بنام خداوند بزرگ نخست از همه سلام هاي گرم و صميمانه خويش را  خدمت خوانندگان سايت جاغوري يك تقديم نموده از بارگاه ايزد منان تمنا داريم ، هموطنان عزيز ما در هر كجاي كه تشريف دارند صحمت و موفق بوده باشند. در رابطه به سوال تان بايد بگويم همانطوريكه شما هم در جريان هستيد در حدود چهار موتر كتاب سهميه معارف جاغوري از طرف رياست معارف منظور شده بود كه ما بايد آن را به جاغوري انتقال مي داديم .

همچنان همان قسم كه همه مردم ما در جريان قرار دارند  مسير راه ها ناامني موجود مي باشد كه حتي مقامات دولتي از اين مسير ها به مشكلي عبور مرور مي كنند .

ما ناگزیر بايد كتاب ها را به يك شكلي انتقال مي داديم آن هم بايد مخفي انتقال مي شد  بلاخره با يك موتر واني كه از منطقه غزني هستند و در جاغوري رفت آمد مي كند . معتمد ما با آنها تماس گرفتند و بلاخره قرار بر اين شد كه از طريق موتر آنها كتاب ها به جاغوري انتقال پيدا كند . كه آنها توانستند سه موتر آن را موفقانه به جاغوري انتقال بدهند بخاطريكه اين موتر وان در سال هاي قبل هم اموال معارف را براي ما انتقال مي دادند.

ولي متاسفانه موتر چهارمي در مسير راه در منطقه مومند كه ساحه جغتو و جرمتو مي شود در همان ساحه به كمين طالبان بر مي خورد.  وقتي موتر را طالبان تلاشي مي كنند كه كتاب است موتر را با خودشان  به منطقه رشيدان انتقال مي دهند.

و از روزي كه بنده از موضوع اطلاع پيدا كردم در قدم اول اطلاعات خود را براي مقامات ذيصلاح رساندم تا آنها بتوانند از طريق دپلماسي يا از طريق زور و يا از هر طريق كه ممكن باشد كتاب ها را از چنگ طالبان نجات بدهند . همچنان با رياست معارف ، با شعبات مختلف ، با امنيت ملي و با قومانداني امنيه و مقامات  جاغوري نيز در تماس شدم . بلااخره تمام آنها راه هاي را جستجو كردند اما هيچ راه براي  رهاي يا نجات كتاب ها را پيدا نتوانستند. بعد از آن خودم  شورا مردمي ولسوالي جاغوري را دعوت كردم و آنها با پيشانه باز پذيرفتند آمدند جلسه شكل گرفت  خود با يك نفر از اعضائي نظارت در جلسه شركت كردم و خواست خود را به مردم مطرح ساختيم كه دوستان قبول كردند گفتند اگر از طريق ما كتاب ها  آزاد شود ما حتما اين كار را مي كنيم .بلاخره اينها هم حركت كردند كه يك سلسله كاري هاي هم داشتند و يكي از موضوعات همين مسئله كتاب بودكه آنها رفتند در ولسوالي قره باغ با طالبان  نشست داشتند و در رابطه به مسائل كتاب با آنها صحبت مي كنند آنها مي گويند ما اين كتاب ها را براي تان مي دهيم مشروط به اينكه ما اين موضوع را با والي خود(طالبان) كه در ولايت غزني توظيف هستند صحبت كنيم و اين مسئله همين قسم ماند و ما ارتباط  با نفر موتروان داشتيم ايشان مي گفتند كه براي ما وعده داده اند كه كتابها را پس ميدهيم اما امروز فردا مي كنند شايد كتاب ها رها شود.

تا اينكه طالبان براي آنها گفته بودند يك تعداد كتاب هاي را مي بینيم كه خلاف اسلام است كه از جمله كتاب هاي تعليمات مدني است و كتاب هاي تعليمات مدني را براي تان نميدهيم تا وقت كه از موتروان ضمانت مي گيرند شما به ما تعهد بدهيد كه ديگر مال دولتي را انتقال نه ميدهم و ضمنا به موتروان وظيفه مي دهند كه شما از رياست معارف يك مكتوب بياوريد كه ديگر اين كتاب ها چاپ نه مي شود . وقت كه ما اين موضوع را به رياست معارف انتقال داداديم رياست معارف گفته بودند كه اين كار از صلاحيت ما نيست چون كتاب ها از طرف وزارت معارف به چاپ مي رسد.  ما مكتوب را براي مدير معارف منطقه رشيدان نوشته مي كنيم كه ايشان هم  مربوط دولت است تا معارف از طريق خود يك راه حل را در آنجا جستجو كند. بعد از آن رياست مكتوب براي مديريت معارف رشيدان نوشته مي كنند كه بلاخره مدير محترم رشيدان جناب آقاي اسرائيل با طالبان نشست هاي داشتند و بعد كتاب ها از طريق همان نماينده ما براي ما نويد دادند كه ما كتاب ها را از چنگ طالبان آزاد كرديم  منتها در حدود 90 كارتن كتاب تعليمات مدني را  گرفته اند . متباقي كتاب ها را به زودی در  جاغوري انت
قال مي دهيم .

تشكر مدير صاحب حال با نبود تعلیمات مدنی که مضون درسی است چه كارمي كنيد ؟

مديرمعارف جاغوري : بلي يك مضمون مكتب است و ما گزارش را به رياست معارف دادم كه كتاب ها جاغوري رسيده صرف تعليمات مدني را به ما نداده اند يعني آنها خبر شده اند . و ما ليست را دوباره  به غزني انتقال مي دهيم كتاب در آنجا توزيع ميگردد و معتمد ما در غزني حضور خواهند داشت وتلاش مي كنيم كه تا از رياست دوباره جبران شود.

و در رابطه به سوال ديگر تان كه موضوع توزيع كتاب ها بود بايد عرض كنم كه همان قسم كه خودتان هم در جريان هستيد تعدد مكاتب در جاغوري خيلي زياد است كه در حدود 94 باب مكتب مي باشد  و توزيع آن مشكل است . بنا ما هيئت توزيع داريم از بخش نظارت با شمول معتمد معارف جاغوري كه روي پروگرام و تقسيم اوقات روزانه  10 مكتب در پروگرام دارند و توزيع صورت مي گيرد. همچنان خودم شاهد صحنه هستم كه تمام پرسنل ما از اعضا نظارت شروع تا چوكي دار هر كدام به نوبه خود  در ارتباط توزيع سهم دارند و دو روز شده كه ما توزيع را شروع كرديم و در حدود 4 مكتب توزيع شده است .

تشكر مدير صاحب :  معلمين بعضي  از مكاتب جاغوري از روند توزيع كتاب ها  شكايت داشتند از نظر خود تان چقدر در توزيع كتاب ها تعادل صورت مي گيرد ؟

آقاي نايبي مدير معارف ولسوالي جاغوري : اي حرف روشن است كه مردم ما هر كسي كه باشد يك قسم طمع  يا خود خواهي را  دارند و كوشيش مي كنند كارشان را  هر قسم كه باشند بايد راه بي افتد . عرض كردم كه به اساس تقسم بندي توزيع كتاب ها صورت ميگيرد و آنهاي گفته اند غير عادلانه است من فكرميكنم خواست بعضي مكاتب يك مقدار زياد است و كوشش مي كنند كه در مكتب خود يك جلد كتاب يا دو جلد كتاب بشتربا خود انتقال بدهند.

ولي من در حضور همه آنها و در حضور هيئت نظارت گفته بودم كه شما كوشش كنيد اين كتاب ها به تمام شاگردان مكاتب برسد و قسمي نشود كه يكي از ادارات مكاتب چند جلد كتاب ذخیره داشته باشند  و در مكتب ديگر يك شاگرد بدون كتاب بماند این درست نیست .

و موضوع ديگر اينكه  : جا داشت آنها شكايت شان را مستقيما با من  در ميان مي گذاشت و تا حالا به ما چيزي نگفته و امروز توزيع در مكاتب هاي آنها صورت مي گيرد .

اما من فكر مي كنم اگر اول به فلان مكتب توزيع صورت گرفته و اينكه از مكتب آنها شروع نشده فكر كنم بیشتر شکایت ها از این دست است ما نمی توانیم همزمان در همه جا پخش کتاب را آغاز کنیم  از هر کجا که شروع کنیم همین حرف حدیث است .

تشكر مدير صاحب شما چه هدايات براي مكاتب داده ايد ، مثلا چطور كتاب هاي جديد را مورد استفاده قرار بدهند شايد خيلي موضوعات اش با كتاب هاي چاپ كهنه فرق كند ؟

مدير معارف جاغوري : از صنوف 7 الي 9 تغيیرات در مضامين آمده است و اما كتاب هاي دوره 10 الي 12 به شكل سابق باقي است .

منتها براي مكاتب در شروع سال تحصلي هدايت داده بودم كه شما تقسيم اوقات را از نصاب تعليمي جديد آماده كنيد ولي متاسفانه كتاب ها براي ما دير تر رسيد كه حتي تقسيم اوقات آماده شده اما كتاب شان براي شان نرسيده است . طرزالعمل طوري بود زماني كه كتاب ها توزيع  شود بعد از آن مطابق به همان درس ها شروع شود.

وما براي شان گفته بوديم  تا وقتيكه كتاب توزيع نشده از همان كتاب هاي سابقه هاي سابقه بايد استفاده كنيد و زماني كه كتاب هاي توزيع  شد دوباره مي شود كه خود را با سيستم جدي عيار بسازيم .

تشكر مدير صاحب شما قبلا گفته بوديد اگر كتاب ها از پيش طالبان رها شود در جاغوري بيايد وقتي كتاب ها را توزيع كنيم به كل مكاتب جاغوري مي رسد فکر می کنید محاسبه درست كرده باشيد كتاب ها کافی است براي كل مكاتب جاغوري ؟‌

مدير معارف جاغوري : به جز مضمون كه طالبان دور داده اند من مطمئين هستم كه براي تمام شاگردان ما كتاب مي رسد .

تشكر مدير صاحب فكر مي كنيد تا چند روز ديگر توريع كتاب ها تمام خواهند شد در حالي كه سال هم ناوقت شده است ؟

آقاي نايبي مدير معارف جاغوري : همانطور كه شما هم در جريان هستيد نظر به ضیق بودن جاي كه فعلا ما كتاب ها را به واتاق ها ذخیره كرديم و كتاب ها از صنوف مختلف و مضامين مختلف با هم از موتر ها پاين شده و جدا كردن اش كمي وقت را مي گيرد. به همين خاطر انشاء الله در ظرف 10الي 12 روز براي مكاتب توزيع مي نماييم .

تشكر از جناب محترم استاد محمد يوسف نايبي مدير محترم معارف جاغوري كه وقت گرنبهاي خود را در اختيار سايت جاغوري يك قرار دادید .

در خصوص راه های مواصلاتی کدام فرج حاصل نشده مشکل کماکان باقی است بعضی ها به هردلیل اگر خیلی کار ضروری داشته باشد ظاهرا دست به خطر زده از مسیر گیلان وناهور با ترس لرز تردد می نمایند .

تا گزارش بعد التماس دعا

مومن زاده مركز جاغوري 

+;نوشته شده در ;پنجشنبه نوزدهم خرداد 1390ساعت;9:48 توسط;مدیریت مرکز – مومن زاده; |;


16 دیدگاه برای “طالبان کتابهای که توقیف کرده بودند آزاد کردند .
 1. جمعه 20 خرداد1390 ساعت: 10:7

  در دشت قره باغ روز چهارشنبه تعداد زیاد کاروان اردوی ملی دیده می شد که به طرف زردالو در حرکت بودف که ماعکس هم ازش گرفتم امانمبدانم که ابا امکانات پوسته امنیتی بود یا کدام جای دیگر میرفت

 2. جمعه 20 خرداد1390 ساعت: 10:44

  لعنت براین دولت و این وضعیت که برای دانش آموزان ما تا هنوز که نصف سال تحصیلی گذشته است کتاب که از ابتدایی ترین امکانات درسی است توزیع نشده!!
  برادر! حمل چند موتر کتاب مگر چیست؟ از راه ناهور و… حمل نمایید.

  به نظر من مشکل اصلی از رئیس معارف طالب رشوه خوار غزنی است. زمانی که ما در مکتب بودیم بهانه نداشتن دولت بود. حالا با داشتن مکتبی که بزرگترین شعار و بهانه اش برای گدایی و دذدی در دنیا همین توجه به معارف دختر و پسر است بازهم کتاب تا حالا توزیع نشده. اگر هم توزیع می شود به همه نمی رسد واگر هم به همه می رسد مضامین دینی شان نمی رسد.
  درحالیکه خبرگزاری پژواک همین چندی پیش اعلان نمود برا ی دانش آموزان قندهار نا امن و بدخشان و دوسه ولایت دیگر که یادم نیست، حتی لب تاب و میکروسکوپ و وسایل دیگر آموزشی توزیع شد که هزینه اش را امریکا و جاپان و کانادا پرداخت کرده بود. اما برا ی مردم ما، دولت طالبانی و رئیس طالب معارف غزنی حتی کتاب را رواندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  باید حداقل، فقط همین کتاب را بیشتر از تعداد دانش آموزان وارد کنند. ولا اگر خفه نشوید مدیر معارف ماهم کم کم مثل رئیس معارف غزنی طالب می شود. مدیر صاحب! ساده نباش. اگر ده موتر کتاب لازم است خیلی جدی و محکم پنجاه موتر کتاب سفارش بده. با اینگونه دولت باید اینگونه برخورد را بلد شد. اگر هزار معلم لازم است بیست هزار درخواست بده تا هزار معلم اوکه شود و…

 3. جمعه 20 خرداد1390 ساعت: 10:47

  درخواستهای تانرا مستقیم در کابل به وزارت معارف بیارید. اگر اوکه نشد مستقیم به دفتر مرکزی یونیسیف ببرید صد در صد اوکه می شود. دولت خائن کتابهای الکترونیک مضامین درسی را در سایت معارف نمی گذاشت بچه های ما از طریق نهادهای بین المللی دنبال کردند آخرش گذاشت. در آخرین مر حله اگر کدام وخت مجبور شدید از کتابهای اکترونیک و فایلهای PDF درسی استفاده نموده خود تان پرینت بگیرید. البته این روش را توصیه نمی کنم چون ما آزره بُرو هستیم اگر این راه را یاد بگیریم دیگه به دولت مراجعه نمی کنیم ویک عده دکاندار خودشان پشت سرهم چاپ کرده تجارت می کنند. فقط برای موارد اضطراری این کار را کنیم. فایلها را هم داونلود و بایگانی کنید چون دولت شدیدا دنبال بهانه است تا یک رقمی آنها را از سایت بردارد که در دسترس مردم اطراف قرار نگیرد. برعکس دیگر کشورها، اینجا دولت از با سواد شد ن مردم خود می ترسد گرچند به ظاهر معارف دوست خود را نشان می دهد. چون آگاهی کلید پیروزی در مبارزه با استبداد و تبعیض قومی است. اگر امروز من وتو سواد نداشتیم کجا روزانه هزاران نفر از این همه مطالب شیرین و مفید در هرجای جهان استفاده می توانستیم و فکرمان جهت داده می شد؟ موفق باشید.

  در آخر از مومن زاده عزیز نمی دانم چقدر بایدتشکر کنم؟ چون ارزش این اطلاع رسانی و بحثها وتحلیهای مفیدی که روی آن قرار می گیرد برای مردم ما بیش از هر کار دیگر است. و خوشبختانه بیشتر توسط جوانان نیز صورت می گیرد. همه اینها مرهون زحمات مومن زاده عزیز است. فقط می توانم بگویم: بیرار گل خیربیبینی!

 4. جمعه 20 خرداد1390 ساعت: 10:50

  فکر می کنم دولت طالبان اصلی از دولت کرزی طالب کده زیادتر حرف شان برای مردم و مدیران غزنی و… تاثیردارد سیل کنید که همه شان چقدر خوب ده تورای طالب جان شی گوش مونن. دولت کرزی یک بازیچه شده بلد ه مردم.

 5. جمعه 20 خرداد1390 ساعت: 11:7

  آقای مومن زاده ممنون از گزارش خوب ومفید تان .زحمات تان جبرا ن نا پذیر است .
  من به نو به خودم خوشحالم که کتا بهای شاگردان ومکاتب جاغوری بلا خره تامین میشود خدا کند همانطور که آقای نایبی فرمودند کتابها آنقدر باشد که به تمام شاگردان زحمتکش جاغوری برسد وازاین بابت مشکلی پیش نیاید .بخاطریکه تا حالا هیچ یک از مکاتب جاغوری بقدر کافی کتاب نداشتند وشاگردان از این بابت خیلی ضربه میدید .
  اینکه طالبان کتابهای مضمون مدنی را پس نداده خیلی بد شده حالا تا دوباره ریاست معارف بخواد جبران کند سال تحصیلی به پایان میرسد .خدا لعنت کند این طالبان ظالم را !!!

 6. جمعه 20 خرداد1390 ساعت: 11:14

  شهادت جنرال داوود؛ لزوم توجه به کادرسازی‌ـ تربیت مدیران و رهبران آینده .

  http://mandegardaily.af/spip.php?article7285

  دوستان تاجیک ما به فکر ساختن داود ها و رهبران آینده هستند ماهم به فکر تربیت ابوذرها وضحاکها و شجاعان و خدمتگذاران آینده باشیم. همه ملتهای تحت ستم باید به فکر آینده شان باشند.

 7. شنبه 21 خرداد1390 ساعت: 22:53

  سلام
  بسم الله احمدی شما وقتیکه کدام شکایت دارید سخن تان متوجه یک ویاچندنفر میباشد نه اینکه برای دولت لعنت میفرستادی من خودم دردولت هستم درداخل دولت بسیارمردم است همه شان رانمیشه که مثل آدم های نیمسه واری (کور) به یک چشم دیدوتوحالامرامجبورکردی که من بیگم لعنت برخودت بااین گپ زدن ات.
  بعضی دوستان وقتیکه میاید درقدم اول اصل مطلب رامکمل نخوانده ودویده بالای نظر کلیک کرده وهرچه که دلش خواست چهارطرف آنرادرنظرنگرفته که من چه مینویسم، فرفره نوشته کرده ازیک خبرچند خبردیگرمیسازند.
  نظرباید مختصر باشد که همه آنرا خوانده وازجمله اش استفاده کرده بتواند، اگرآنرا (فلانی خوان – ادامه، شاکوکورجان ادامه) بنویسی باالاخره اگرپنج نفر همین طوری نظربدهد دیگر ازیک خبر 5 خبردیگرجورمیشود.
  حسن هزاره> بگرام افغانستان

 8. شنبه 21 خرداد1390 ساعت: 23:16

  اکر کلی گی مامور و جنرال و رابر شونن پس نصوار ه کی جر کینه او ؟؟ مامورین منطقه جاغوری هم کی جان دیرن باید یک رقم جان خوره حفظ کینن . یاعنی مثل آخوندوی مو هم خدا و هم خرما. هم ده دولت کار کینن و هم ده پیش مردم پوز بید ین و هم همرای طالب جان کر کر کینن . اینه امی ره موگیه سیاست . یعنی هم ده نال و هم ده میخ . ای کی منطقه ازره جور موشه یانه بخشی ازونا کشکو هسته ایره موگیه دولت فاسد و کارمندان لومپن و ریشوت خور . او لالی نصوار دیری ؟ بیدی یک پک !

 9. یکشنبه 22 خرداد1390 ساعت: 13:5

  حسن هزاره جان خوب می شناسمت که هزاره نیستی. کورهم می فهمه که دلده شوره. فکر کردی مردم ما اوقدر ساده یه که یک جاسوس خارجی را نفهمه و به فتنه هایش گوش بدهد؟
  مه در باره سرنوشت خود و مردم عزیز خود می نویسم. به کوری چشم حسودان وبی سوادان بیشتر وبهتر هم می نویسم. همه مردم خودرا حتی آنهایی را که به ایشان شدید ترین اعتراض دارم نیز، قلبا دوست دارم و به مردم آگاه و درحال رشدخود افتخار می کنم. مردم ما تا چند سال دیگر از طریق علم و معرفت وبیداری و برادری به اوج عزت و عدالت خواهند رسید.
  تو از اینکه در سایتهای مردم ما،جوانان مشارکت فعال دارند و با دقت و ظرافت نظر می دهند از حسادت و کینه بمیر. خیلی خوشحالم که هم اکنون دل و درونت آتش گرفته !!!!!!!!
  من می نویسم. من به مردمم عشق می ورزم. من انگیزه پاک و خدایی دارم. از زندگی ام لذت می برم چون هدف والا دارم. تو برو قاچاقبری ودذدی کن برو….

 10. یکشنبه 22 خرداد1390 ساعت: 13:12

  نظر دهنده ی که نامت را حسن گذاشته و خودت را هزاره گفته ی . به نظرم آشنایی زیاد با ادبیات رسانه ی نداری! منظور من از دولت خائن یا دولت فاسد یا… همان قبضه کنندگان و گردانندگان رسمی دولت و سیاستهای خائنانه اش هست.
  درثانی دولت یک شخص حقوقی است نه حقیقی. نکوهش و لعن دولت به معنی انزجار از سیاستهای دولت است وبه هیج شخص حقیقی خصوصا به شما اگر واقعا هزاره و در بگرام باشی برنمی خورد. برای صحبتهای بیشتر می توانیم در دانشگاه کابل با همدیگر از نزدیک صحبت کنیم.

 11. یکشنبه 22 خرداد1390 ساعت: 13:14

  حسنک جان! بیلو که مردما هزار نظر بدیه. زور ده بله خودشیه . تو اگه خوشتو نماد نخوان اوقندولک.
  با عرض معذرت از استاد احمدی عزیز.

 12. یکشنبه 22 خرداد1390 ساعت: 13:24

  اوهو، اوهو…
  نصواری جان بازم آمدی؟ مانده نباشی. خوب شد بازم بیدرا شدی کجابودی ای دوسه روز؟ آفرین بچگگ خوب نظر می تی! مقصد اگه نصوارتو پوره بود یگان دانه شعر ام پرتاو کو بچه خاله!

 13. یکشنبه 22 خرداد1390 ساعت: 16:27

  به لیلا آغی !
  آغی جان سلام ! توت استه و فصل زرد الو ؛ امید کاسه دوغی لیلا آغی بخشی بیرار خو ده سایه توت بیره !!

  پل متک موروم نصوار خریدو
  بانی نصوار موروم دلدار ره دیدو
  پل متک یار مه نیه خدا جان !
  جاغوری بوروم الی یا کی مالستو ؟

 14. یکشنبه 22 خرداد1390 ساعت: 22:8

  سلام بازدیدکننده گان عزیز!
  بسم الله جان گفتی که خوب مرامیشناسی که من هزاره نیستم وجاسوس هستم؛ عزیزم من مجبورنیستم که اسم خودرا این وآن بگذارم اسم من حسن است وملیت من هزاره است وبه آن افتخارمیورزم ازهمان خاطر اسم مکمل خویشرا حسن هزاره گذاشتم..
  میخواستم که بیشتربجواب بسم الله جان که دردانشگاه کابل درس میخواند بنویسم امافایده ندارد مثل نظریه های سابق که دوستان میدادند ازچوکات میبرآید چون یکی من تند بنویسم ویکی اون تندتر درآخرگندش میبرآید.
  بیرارجان گلم من نه حسود هستم ونه باکسی حسادت دارم ونه ازحسادت میمیرم وافتخاردارم که قوم غیورمان به شمول شما امروزدردانشگاه های کشوردرس میخواند وازشماکرده بیشترمن افتخارمیورزم؛ مثل است که میگه باخدا زده گان وباخداداده گان ستیزه مکن که اونرا خدا زده ویا خداداده است؛ وحالا توکه دردانشگاه درس میخوانی پیش کسی درس میخوانی که اون شخص ازدولت است وبه کسی که لعنت بفرستی وبازشاگردی اش کنی خودت ازجمله کدام کسان به حساب میایی؟
  میخواهم که راجع به فساد وفساد بازی دولت کمی بگویم که دولت هیچ وقت مردم رالدوکوب نکرده که توبرای من رشوه بده این ازبرکت بیغیرتی ماوشماست که مثل راه پاکستان پیسه ما تیاروآماده است درسرجیب مثل هزاره گی است که میگه کمی کی چشمای خوره آله بوله کرد پیسه پیش مونیم..
  چرامردم دیگرکارخودرابه زور بازو وقدرت خود اجرامیکند اما ماوشما اگربرای تذکره گرفتن درسنگماشه هم برویم اون که حق قانونی ماوشماست حق خویشراتوسط رشوه میگیریم.
  چرادرهرجای رشوه میدهیم؟ باید علت آنراپیداکنیم وبعد دنبال فرستادن لعنت برهمه برویم.
  حسین جان هزاره گفته بود که اگرخوش تونماد نخوان من کدام شکایت خاص ندارم راجع به نوشتن دوستان اون صرف یک نظرشخصی مثل یک پیشنهاد بود که مختصر باشد که همه ازآن استفاده خوب کرده بتواند چون نظروتحلیل ازاصل جمله کرده مهم تراست؛ به هرحال اگر ازنوشته های من رنجیده باشین باعرض معذرت.
  برادرگفتنی من زیاد است اما کمی احساساتی کردی مرا نمیخواهم که بیشتربنویسم انشاالله بعدآ حرف های دل مان رابادوستان شریک میسازیم.
  حسن هزاره بگرام افغانستان

 15. یکشنبه 22 خرداد1390 ساعت: 22:20

  جالب است واقعا !
  خداوندا این گروه را اگر قابل هدایت هستند هدایت کن وگرنه آنان را از جلوی آبادسازی کشورم محور بگردان

 16. دوشنبه 23 خرداد1390 ساعت: 12:6

  به نظرمن نظرها اگر دارای کلمات رکیک و فحشهای کوچه و بازاری نباشد بایدهمه اش نشر شود. تا خوب شسته و رفته شوند. فرق نمی کند زیاد باشد یا کم. من حوصله نوشتن نظر ندارم نظرهای دیگران را می خوانم اما تحت تأثیر یک جانبه نظرات قرار نمی گیرم. اگر جوانان را تشویق کنیم بیشتر نظر بدهند بهتر خواهدبود. سایتهای داغ و شلوغ همیشه نظرات بسیار زیاد و مختلف دارند. مثل کابل پرس، خاوران، تاجیک میدیا، جمهوری سکوت و…….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*