شناسایی ظرفیتهای اقتصادی جاغوری

aqشناسایی ظرفیتهای اقتصادی جاغوری
******************************
یکی از راهای رشد اقتصادی مردم پس از اموزش دوره های فنی وحرفه ای شناسایی ظرفیت های اقتصادی مناطق ولایت ها وولسوالی ها می باشد خوب است که دوستان زحمت کشیده چنین ظرفیت هارا ازمناطق خود به اشتراک گذارند تا منبع خوبی جهت تحقق وتدوین شناخت ظرفیتهای کل کشور گردد .لذا به سهم خودم از ولسوالی جاغوری مطالبی دراین خصوص به همه ای عزیزان شریک می سازم.
1 دربعد تولید انرژی:
خوشبختانه جاغوری هم مثل بسیاری از مناطق کشور دارای اب دریا بوده که از قسمتی مالستان المیتو کمرک شغله وفروعات دیگر منشا می گیرد ودرچهار فصل اب دارد چند سال قبل چند بار توسط موئسسه ای پام لره نه درمنطقه ای زنگ اب برای سد سازی جهت تولید برق امکان سنجی گردیده وطبق براورد این موئسسه درحدود 300 میگا وات برق با هزینه ای 21 ملیون دلار زمینه ای تولیدش فراهم است برای مردم جاغوری مطالبه ای این مهم حتی ازولایت شدن هم با ارزشتر است چون اگر چنین سدی ایجاد گردد کل منطقه ازنعمت انرژی برخوردار بوده وزمینه ای تولیدات محلی فراهم خواهد شد.
2 تولید صنعت چوب
یکی از صادرات منطقه درخارج از جاغوری چوب است واین مواد بخواطر نبود انرژی تاکنون بصورت خام بدون ارزش افزوده گی صادر می شود درحالیکه بخش ازمردم جاغوری در ایران درزمینه ای مبل سازی میز وصندلی ومنبت کاری تخصص فوق العاده داشته وچنانچه که اطلاع دارم تا چند سال قبل وپیش از محدودیت شغلی درایران محصول این جماعت از یفت اباد اسلام شهر ورباط کریم به کشور های ایتالیا وکشور های خلیج ودر سراسر ایران صادر می شد وصاحبان کارخانه ازوجود هنر مندان وصنعت کاران افغانستانی سود های کلانی درجیب کرده اند اگر جاغوری به انرژی دست یابد بدون شک صنعت چوب درزمینه های مختلف سود اوری خیلی بالای برای منطقه خواهد داشت .
3 تولید اقلام خشک بار:
خوشبختانه از نظر میوجات جاغوری با اینکه کم زمین هست ولی ازوجود درختان میوه بسیار باکیفت بالا برخوردار هست گسترش درخت کاری ونگهداری میوه ای تر برای فصول دیگر وهم چنین میوه ای خشک با کیفیت بسته بندی بازار پسند وهم چنین تولید بادام های کاغذی می تواند منبع بسیار خوبی درامد درمنطقه باشد .
4 شناسایی وکاشت گونه های گیاهی ودارویی:
انواع گونه های گیاهان دارویی درجاغوری وجود دارد مردم پس از اموزش گیاه شناسی در جهت کشت وتولید وصادرات ان اقدام نمایند متاسفانه گیاهان دارویی خیلی راحت ازکوها ریشه کن گشته وبصورت رایگان به پاکستان سرازیر می گردد قابل یاد اوری است که تا سال 2025 کل مبلغ صادرات گیاهان در چین وامریکا تا مرز 50 ملیار دلار می رسد .
5 تولید صنعت دستی زنانه :
خامک دوزی زنان درجاغوری امروزه از بازار خیلی سود اور وگرمی برخوردار هست خوشبختانه کشور های اروپایی بخصوص استرالیا ونیوزلند واتریش که خانه ای دوم جاغوری ها هست ودراثر احترام گذاشتن کشور های یاد شده به سنت های مردم هر کشور بازار استفاده از لباس های خامک دوزی وتزئینات دست دوزی رونق خوبی دارد مدیریت بازاری چنین هنر می تواند باعث ارز اوری خوبی در منطقه گردد البته توجه شود که خامک دوزی ماشینی با خامک دوزی دستی ارزش وتفاوتش درقیمت محفوظ بماند
6 استخراج معدن سنگ ساختمانی
گرچند تاکنون اولین سنگبری شخصی بدون پشت وانه ای دولتی با رسک خیلی بالا افتاح گردیده که جرئت عامل ان قابل ستایش هست اما موانع ان هم زیاد بوده که دراینده راه کاری برای سهولت این چنین کارها جستجوگردد ونباید سرمایه گذاران احساس شکست نموده ودست ازاین کار زیر بنایی وارزش افرینی بردارند که بشدت به ضرر مردم هست درعین حال باز همین مردم تلاش هستند که بارسک وارد میدان استخراج معادن سنگ گردیده است ودو معدن تراوتن کمرک والغزار را شکافته وروی ان سرمایه گذاری کرده اند دولت باید دست اینچنین افراد را گرفته ودرجهت موفقیت ان کمک نمایند وهم چنین درسایر نقاط جاغوری باید معادن سنگ های قابل ارزش مورد شناسایی قرار گرفته وبه مرحله تولید رسیده وبه مقصد بازار هدف سرازیر گردد.
7 در صورتی که انرژی مورد نظر بدست اید بسیاری از کارهای صنعتی کوچک درمنطقه ای جاغوری قابل تطبق هست.
عزیزانی که از جاغوری هستند واطلا عات بیشتری دارند نشر نمایند تا مورد استفاده قرار گیرد دوست دارم سایر برادران هم از ولسوالی های خود ما را درجریان داشته ای خود بگذارند.

Eqbal Sadeqi‎‏ ‏


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*