««طلسم!»»

««طلسم!»»

«در آغاز سومین سال تجاوز وحشیانه و خونین آل سعود؛ مرثیه ی بر کشتگان بی گناه مردم ستمدیده یمن!»

****

انفجار و انتحار و اشک و خون
سرزمین ی کودکان سوخته!؟

بولهب ها کف به لب فرمان مرگ
جغد های آهنین با گرد مرگ !؟
میشوند تجهیز با صد ساز و برگ
میرسند هردم برای درد و سوز

***2653013e-3cf3-43b6-98fc-9c46c20a557d

قهقه ای از مرگ انسانها ز دل

خنده ای مستانه ای ابلیس وش

جام های می به دست هر امیر

شاد با شیطان بود در حال رقص

پای میکوبند به روی هر بدن

میچکد خون جای می از نیش شان

***

خنجر بیدادگر خون می خورد

کرکسان آهنین، آتش کنن

تکه های پیرهن در رقص باد

پاره های تن چو«شوپرک» در هوا

نگران چشمان به دنبال تن اش!

خون انسان همچون جیحون می خورد

***635658374214617573

آتش و بمب بر سر هر خانه ای

تکه، پاره طفلکان در خاک و خون

خون و خاکستر به هر گهواره ای

غنچه های صد بسی پرپر شدند

باز می چینند به دامن مادران

پاره های تن ز هر مه پاره ای

خون بود جاری ز چشم پاک شان

تا چه سان پنهان کنن در خاک شان

***2084729061

بوی مرگ و خون و خاکستر وزد

خنجر شیطان پرستان بی قرار

خون چکان بالا و پایین می جهند

گویی انسانها اسیران «طلسم!»

مهر بر لب ها، سکوت مرگبار

چشم ها مست و خمار زندگی

پنبه ای غفلت به گوشان، بی خیال

مست از شوق «دلار» و بندگی

***

گرد مرگ پاشیده از سوی «ریاض»

سرخگون گردیده رنگ هر چمن

بوی ابلیس آید از بوی «ریاض»

شاهد کشتار «آدم» در «عدن»

گشته قربانی «حوا» اندر «یمن»

گشته «سفیانی» بلندگویی حجاز

***اسرائیل به حامیان عربستان در حمله به یمن پیوست

«احمدخاتم» چو شادان از «اویس»

خاطر پاک اش پریشان از «اویس»

بوی خاک و خون و خاکستر و دود

در «قَرَن» مردان طاقت استوار

درس آزادی گرفتن؛ از «اویس»

سنگ بستن بر شکمها جای نان

تا بمانند قله های افتخار!

***

بر تجاوز چشم خود را بسته ایم

بر جنایت ها لبی خود دوخته ایم

عزت آدم به «دونان» داده ایم

چون که انسان را به قربان برده ایم

مرگ بهتر از سکوت مرگبار!؟

مرده ایم ما، مرده های زنده وار

***

ورنه فریادی ز طغیان «سعود»

داد و بیدادی ز توفان سعود

چشم های اشک و خون بر آسمان

آخرین روز«سعود» آمد سقوط

آه مظلوم خانه ای بیداد سوخت

میرسد «دست خدا» از آسمان

شک ندارم روزگاری خاک و خون

میرسد پایان همین ایام دون!؟

******

مصطفی خرّمی

سراییش: 24 / 2 / 94
بانشر: 14 / 1 / 96

 پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*