“سیاستمداران خام!؟”

“سیاستمدران خام!؟”
****
سال ها بود که عرصه سیاست کشور پاکستان محل تاخت و تاز دو حزب رقیب و قدرتمند قرار داشت که به طور سنتی زمامداری آن ها نیز بدست دو خاندان قدرتمند و رقیب قرار گرفته بود:
1- حزب مردم یا” پاکستان پپلز پارتی (P- P- P)” با رهبری خانواده بوتو و بعدها خاندان “بوتو، زرداری” از ایالت سند.
2- حزب مسلم لیگ یا(M-L-N) به رهبری خانواده شریف، از فئودالان و زمین داران مشهور ایالت پنجاب. گرچه بعدها برخی از مخالفان خاندان شریف موفق شدند در برابر حاکمیت بلامنازع این خاندان قد علم نموده و حزب قدرتمند “مسلم لیگ” را با انشعاب رو برو نمایند، با وجود این انشعاب، اما حزب”مسلم لیگ نواز” همچنان اکثریت درون حزبی و نیز اکثریت آرأ مردم در عرصه های انتخابات را با خود داشته و سال های متوالی زمامدار قدرت و سیاست در پاکستان بوده اند!
جالب آنکه در تمام این سال ها گویی صاحبان اصلی پاکستان (فوج)، طی یک معاهده مخفی و نانوشته خود را ملزم می دانستند که در “صفحه شطرنج سیاست پاکستان”، تنها از دو مهره اصلی”پپلز پارتی و مسلم لیگ” با رهبری خاندان های بوتو و شریف استفاده نمایند و تنها این دو حزب را در زیر “چتر مخفی” حمایتی خود داشته باشند! زیرا به باور ناظران سیاسی، در پاکستان همواره حزب و گروهی برنده میدان انتخابات خواهد بود که از حمایت نامرئی “فوج” برخوردار گردد!
****
“عمران خان” پشتون تبار، قهرمان سابق “تیم ملی کرکت” پاکستان سال ها پیش، با شعار “عدالت خواهی” پا به میدان سیاست گذاشت، وی حزب جدیدی را با عنوان: “پاکستان تحریک انصاف” (P-T-I)تأسیس نمود.
مبارزات مداوم عمران خان و حزب اش در عرصه عدالت خواهی با شعار: غریب پروری، برقراری انصاف و دفاع از حق محرومان از یک سو، ناکامی و بد نامی دو حزب حاکم سابق در عرصه سیاسی سال های اخیر از سوی دیگر، گویی این بار سران “فوج”را متقاعد نمود که باید “طرح نو” در اندازند و با حذف دو رقیب دیرینه از عرصه پیروزی در سیاست و زمامداری پاکستان، این بار به حزب جدید “تحریک انصاف” روی آورده و این حزب نو کار و نیک نام را به زیر “چتر مخفی” حمایتی خود گرفته و به پیروزی نهایی رسانند!
****
در انتخابات 28 جولایی 2018، همانگونه که حزب تحریک انصاف، زمامدار کل کشور گردید و “عمران خان” بر کرسی “صدارت” بالاترین مقام اجرایی این کشور تکیه زد، گویی مقدر بود در عرصه کوچکتر و ایالتی نیز تغییر اتفاق افتد و مرغ شانس این بار بر کاکل حزب قدرتمند هزاره پاکستان (H-D-P) بنشیند! گویی این حزب هزارگی در زیر “چتر مخفی” حمایتی قرار داده شد و این گونه به پیروزی درخشان دست یافت و هر دو کاندید آن پیروز میدان رقابت گشتند!images (7)
****
اما به نظر میرسد، اطمینان بیش از حد به حامیان، یا غرور بی جای درون حزبی و یا خامی و بی تجربه گی سران حزب در بازی سیاست، این پیروزی شرین را به کام سران تازه کار، حامیان ایشان و حتی کل مردم هزاره پاکستان تلخ نموده است.
زیرا، تنها کاندید و نماینده حزب آزرگی ایچ- دی-پی جناب”احمد علی کوهزاد” در منطقه هزاره تاون بروری، مدت ها پیش از انتخابات، با بطلان شناخت کارد رو برو بوده، گویی با این بطلان، حتی هویت و تابعیت پاکستانی وی کاملا زیر سؤال رفته است!؟
اما به خوبی معلوم نیست که چرا سران حزب(H-D-P)چنین خبط و خطایی آشکاری را مرتکب گشته و در عرصه بسیار مهم انتخابات کشور، عضو مشکوک در تابعیت را کاندید نموده اند؟
****
اکنون با پیروزی هر دو کاندید این حزب (عبدالخالق هزاره و احمد علی کوهزاد)، و در صورت تأیید هر دو کاندید (H-D-P)، این حزب هزارگی حتی میتوانست یک کرسی وزارت ایالتی را نصیب خود و مردم هزاره پاکستان نماید! اما با کمال تأسف با زیر سوال قرار گرفتن هویت ملی جناب”کوهزاد” به صورت رسمی، نه تنها این پیروزی به شکست تلخ و گزنده برای (H-D-P) بدل میگردد که تلخی و گزندگی آن، شرنگ کام مردم هزاره نیز گردیده و هزاره ها نه تنها کرسی وزارت ایالتی را از دست می دهند که حتی انتخابات در این حوزه باطل و به دور دوم کشیده خواهد شد، دور دوم که دیگر به یقین ایچ- دی- پی و هزاره ها شاهد پیروزی این گونه درخشان نخواهند بود!؟
****
گویند: سخنرانی خام و ناشیانه جناب کوهزاد کاندید پیروز(H-D-P)، پس از پیروزی که در آن، پیروزی خود بدون “شناخت کارد” را، به رخ رقیبان هزاره و غیر هزاره کشیده و… باعث تحریک بیش از پیش رقیبان گشته تا از هویت مخدوش کوهزاد به ستاد کل انتخابات پاکستان شکایت برند!
این شکایت حتی تا دیوان عالی کشور پاکستان کشیده شده و قرار بود که فیصله نهایی توسط دیوان عالی در 27 ماه اگست صادر گردد! اما در آن تاریخ این دیوان از فیصله خودداری نموده و آن را در حیطه اختیارات وزارت داخله و اداره ثبت احوال و نفوس (نادرا) دانسته است!
اکنون نظر ها به درگاه این وزارت خانه و نظر آن اداره دوخته شده که در پنجم سپتمبر چگونه فیصله خواهند کرد؟
– حال اگر هویت و تابعیت پاکستانی جناب کوهزاد تأیید گردد که حزب ایچ- دی- پی و مردم هزاره شاهد پیروزی را در آغوش خواهند کشید! وگرنه پیآمدی سخت و سوزنده ای از شکست و بی آبروی را شاهد خواهند بود:
1- با مخدوش شدن تابعیت جناب کهزاد، پیروزی وی باطل و انتخابات در منطقه هزاره تاون بروری دوباره برگزار خواهد شد.
2- پیآمد قانونی سختی در انتظار شخص وی نیز خواهد بود که به عنوان یک غیر پاکستانی چرا وارد عرصه انتخابات این کشور گشته است؟
3- به یقین پیآمد این شکست تلخ، دامنگیر عبدالخالق هزاره دیگر کاندید پیروز(H-D-P) نیز خواهد شد، چرا که وی به عنوان صدر و دبیرکل این حزب، یک غیر پاکستانی را به عنوان نماینده و کاندید حزب وارد عرصه انتخابات پاکستان نموده است؟!
4- پیآمد نامرئی آن به یقین دامنگیر مردم هزاره پاکستان نیز خواهد شد، گویی به گونه ای مخدوش شدن تابعیت کل هزاره ها را به طور غیر مستقیم درپی خواهد داشت! یعنی زین پس هزاره ها مجبور خواهند بود برای اخذ یا تمدید شناخت کارد، گرفتن پاسپورت و انجام دیگر کارهای اداری با صفایی پلیس رو برو شوند، صفایی که به یقین انرژی و زمان زیادی از ایشان خواهد گرفت و هزینه گزافی را بر ایشان تحمیل خواهد نمود!؟
مگر اینکه باور کنیم”معجزه” ای رخ دهد و هویت و تابعیت مخدوش جناب احمد علی کهزاد از سوی وزارت داخله و اداره ثبت احوال و نفوس در چهار روز دیگر(پنجم سپتمبر2018) به وی اعاده گردد!
دیده شود چه میشود؟
****
م، خرمی
یکم سپتمبر2018
دهم سنبله1397پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*