«رخنه مرگ!!؟»

«رخنه مرگ!!؟»
****
از قدیم گفته اند: «پیرمرگی ره چه موگی رخنه مرگ واز موشه!؟؟»
سال ها پیشترک که کشتار سیستماتیک هزاره ها در کویته کلید خورده بود، این قلم با همین عنوان (رخنه مرگ) نوشته های بسیاری نشر نموده و به زعم خود هشدار داده بود که ممکن روزی همین سناریو در آن طرف «خط دیورند» نیز بر سر هزاره ها عملی گردد! یعنی «رخنه مرگ» ی که در کویته باز شده اگر تدبیری اندیشه نشود، در آن طرف خط نیز روزگاری رواج خواهد یافت!؟
*****
اما، با کمال تأسف یکی از مشکلات سیاسی- اجتماعی ما هزاره ها همواره روزفکری و روزمرگی بوده است و هیچ وقت نتوانستیم که خود مان را قناعت دهیم که به جای امروز به فردا و فردا ها نیز بیندیشیم و برنامه ریزی نماییم، به جای به انتظار نشستن فاجعه ها، طرح نو دراندازیم که «علاج واقعه را پیش از وقوع کرده باشیم» زیرا:
– ما همواره شکار بودیم ایم تا شکارچی!
– ما همواره مدنی اندیشیده ایم تا زدنی!
– ما همواره منتظر وقوع فاجعه بوده ایم! بعدش خوشباور، صبور و فراموشکار!
– ما همواره جوشی و آنی بوده ایم، بعد هر فاجعه زود اوج گرفته فورا فروکش کرده ایم!
– ما همواره بی سر و سردار و سرور بوده ایم! (جز در دوران محدود شهید مزاری)
– رهبرنماها بیشتر عاشقان چوکی های خیراتی بوده اند تا خواهان حضور در اتاق قدرت!
– ما هیچ وقت یاد نگرفته ایم که «من» را فدایی «ما» کنیم!
– ما بعد بابه مزاری مردم صد پارچه و بدون سر و «سررشته» بوده ایم!
ما …. !!!؟؟؟
«برای همین است که به «هدف و قرقه» تروریستان بدل گشته ایم!؟»
*****40911470_2332298290143822_7823049042924929024_n
اما نقطه های قوت ما
– مردم ما در عصر دموکراسی وارداتی خوش درخشیدن و اثبات کردند که تمدن پذیر اند.
– مردم ما در عرصه های علمی، آموزشی و پژوهشی همواره پیش گام بوده اند.
– مردم ما در میدان کسب و کار و تجارت نیز کمتر از دیگر اقوام نبوده اند.
– مردم ما در میدان های ورزشی و قهرمانی نیز اولین ها بوده اند.
اما
میتوان گفت: بدون تردید سناریویی کشتار هدفمند هزاره در کابل و دیگر شهرها تنها کار تروریستان داعش و طالب و… نبوده است؛ بلکه طرح پیچیده از پیش طراحی شده مثلث شوم «افغان ملیتی های ارگ نشین، تروریستان و برخی حامیان خارجی شان» است که در هر کشتار دقیقا یکی از نقاط قوت ما را هدف گرفته اند:
– طرح های نخبه کشی در میدان شهدایی روشنایی؛ انفجار بس کارمندان وزارت معدن؛ انفجار مرکز فرهنگی تبیان؛ انتحار در کورس آموزشی موعود و… هدف گیری مهمترین « نقطه قوت هزاره ها» در عرصه علم آموزی و دانش اندوزی بوده است!
– طرح غارت، چپاول، ویرانگری و آتش زدن دوکان ها، مغازه ها، مارکیت های هزاره ها در جریان جنگ غزنی دقیقا در راستای نابودی و هدف گیری دیگر نقطه قوت مردم هزاره در بعد اقتصاد و تجارت و کسب و کار بوده است !
– و اکنون در فاجعه دیشب باشگاه ورزشی غرب کابل دیگر نقطه قوت هزاره ها در بخش ورزش، قهرمانی و توانایی را هدف قرار داده اند!
و اما حکایت چسپاندن مسؤلیت به گردن «داعش» موهوم اما بدنام، پس از هر فاجعه و کشتار، حکایت همان «گاو پیشانی» سفید است که هر خرابی را بدان نسبت می دهند تا ضمن انحراف افکار عمومی به راحتی خود را تبرئه نمایند!؟
*****
چه باید کرد؟
– سرانجام هزاره کشی در کویته به محدودیت هزاره ها در دو کیمپ( علمدار رود و هزاره تاون بروری) و برقراری تلاشی شدید وسخت در مسیر های منتهی به این دو منطقه منجر شد. اما آیا این طرح در مورد غرب کابل عملی خواهد بود؟
پیشنهاد میگردد:
– تشکیل سپاه امنیتی از فرزندان هزاره و کنترل راه های منتهی به آنها توسط سپاه امنیتی خودی از فرزندان هزاره.
– واگذاری امنیت مناطق هزاره نشین به پلیس های از فرزندان هزاره؛ چون تجربه ثابت کرده که پلیس های غیر هزاره همیشه نفوذی بوده و اصلا قابل اعتماد نیستند.
– تلاشی و کنترل سخت و شدید مردم و وسیله های غیر هزاره هنگام ورود به مناطق هزاره نشین.
– حضور گارد آموزش دیده و نامحسوس امنیتی حفاظتی در مراکز آموزشی، ورزشی و مساجد و تکایا از فرزندان هزاره.
*****
بازم پیشنهاد میگردد:
برای زیر فشار قرار دادن دولت خائین در تأمین امنیت خدشه دار شده هزاره ها، باید فعالیت های خود را در خارج افزایش دهیم:
– درپی گردآوری کمک های خیریه برای مجروحان و خانوداه های شهدا و … باشیم.
– پرپایی مدوام تظاهرات در شهرها و مراکز تأثیر گذار همانند گردهمایی اول سپتمبر ژنوا .
– با سرعت و جدیت درپی لابی و حامی تأثیرگذار در سطح جهانی و مراکز بین المللی باشیم .
– و… .
شما چه طرح و پیشنهاد دارید؟
*****************
م، خرمی
15 سنبله 97
6 سپتمبر 2018


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*