««کارآیی!؟»

««کارآیی!؟»
******
گویند: در دوره دوازدهم مجلس شورایی ملی، مرحوم «استاد شریفی» از اوتقول جاغوری خود را کاندید نموده، پیروز گردید و بر کرسی پارلمان تکیه زد. در همان زمان نهضت «پشتوگرایی» و «دری زادیی یا حتی دری ستیزی» توسط برخی از پشتونیست ها یا افغان ملیتی ها به صورت سیستماتیک راه افتاده و به شدت دنبال می شد؛ این حرکت فاشیستی از سوی دربار وقت استقبال گردیده و بودجه هنگفتی به حمایت از این حرکت فاشیستی اختصاص یافته و در اختیار پشتونیست ها قرار میگرفت.
22
*****
پشتونیست های فاشیست به خوبی دریافته بودند که با وجود حضور زبان غنی و باستانی«دری» در دایره زبان های رسمی کشور، امکان ندارد که بتوانند تنها زبان گویشی پشتو را در کشور رسمیت داده و گسترش دهند؛ برای همین، خواستند آخرین گام را برای تقویت گوییش«پشتو» و نابودی زبان غنی، باستانی و تاریخی «دری» محکم برداشته و این بار از مسیر قانون، آخرین «میخ»را بر «تابوت» زبان غنی و توانمند «دری» بکوبند!؟
این جماعت تمامیت خواه و قوم پرست طرح رسمیت «زبان پشتو» و حذف زبان «دری» را به پارلمان بردند. مرحوم «استاد شیخ شریفی اوتقول جاغوری» در مخالفت با این طرح به پا خواست و همچون «شیر» قدم به میدان گذاشت و با استدلال به این آیه که خداوند در قرآن کریم گفته: «علمّه البیان»؛ نه «علمّه الپشتو»؛ و کلمه «بیان» شامل تمام زبان ها و گوییش ها میشود و شما چطور در مخالفت با آیه قرآن میخواهید طرحی را تصویب کنید که نصف مردم این مملکت از حق قانونی شان یعنی «زبان دری» محروم گردند؟! و… .
42648978_2027516037540112_6958282984470347776_n
*****
این اقدام نیک، ارزشمند، ماندگار و تاریخی مرحوم «استاد شیخ شریفی» برخواسته از صفاتی همچون: آگاهی، صداقت، صراحت و شجاعت وی بود که باید یک نماینده دارا باشد تا به هنگام، از توطئه «آگاهی» یافته؛ «صادقانه» پا پیش نهد؛ با «شجاعت» وارد میدان گردیده و با «صراحت» سخن راند؛ تا بتواند چنان طرح و توطته شیطانی تمامیت خواهان فاشیست را به موقع خنثی نموده و زبان ریشه دار، تاریخی و غنی «دری» را نجات بخشد و نام نیک خود را نیز در تاریخ ثبت و جاویدانه نماید.
42778482_1907038549380852_609738206157471744_n
*****
اکنون با توجه به انتخابات پیش روی؛ مردم شریف باید به صفات: آگاهی، شایستگی، صداقت، صراحت و شجاعت هنگام انتخاب نماینده مورد نظر شان حتما توجه نمایند، تا بتوانند نماینده را به پارلمان اعزام نمایند که به اندازه کافی «کارآیی» داشته باشد.
*****
با توجه با شناختی که بنده از «جناب داکتر محمد آصف حکمت» و نیز «جناب ماستر خانعلی رادمند» دارم؛ به یقین متوانم ادعا کنم که این دو عزیز صفات بالا را کاملا دارا هستند و اگر حقیر ساکن کابل بودم، قطعا به یکی از این دو عزیز رأی میدادم؛ شما چطور؟
*****
م، خرّمی
9 میزان 1397
1 اکتوبر 2018
 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*