عوامل عقب ماندگی جاغوری در چیست؟

دوستان محترم وبخصوص جاغوری های عزیز در این بحث بسیار مهم شرکت نمایند درپنج قسمت نشر خواهد شد :FB_IMG_1540493043241
***********************
عوامل عقب ماندگی جاغوری در چیست؟
ایا ضعف درمدیرت ان است ؟
راه بیرون رفت در چیست؟
ظرفیت های جاغوری کدام است؟
مطالبات اساسی مردم چیست؟
راه کاردست یابی به مطالبات ممکن چه خواهد یود؟

قسمت اول:
********
عوامل عقب ماندگی جاغوری در چیست؟
ایا ضعف درمدیرت ان است ؟
راه بیرون رفت در چیست؟
ظرفیت های جاغوری کدام است؟
مطالبات اساسی مردم چیست؟
راه کاردست یابی به مطالبات ممکن چه خواهد یود؟
***************************************
پاسخ به سوالات در چند قسمت داده خواهد شد اما دوستان مقیم داخل وخارج می توانند چنین پرسش را ازخود داشته وبرای ان جواب قناعت بخش یافته ودر قسمت های مربوطه ضمن نقد بر نوشتار انرا ارائه نمایند تا پس از بارش فکری راه حل نیکو وکم عیب جهت حل مشکلات فراهم گردد.
*********
عوامل عقب ماندگی جاغوری در چیست؟

چند روز قبل یکی از شخصیت های بزرگ جاغوری که تجربه ای چندین دهه زندگی را درمنطقه داشته است اظهار نمود که جاغوری در طول 70 سال شاهد چنین رکود مدیریتی وعقب ماندگی اجتماعی نبوده است وی افزود که در جاغوری همه چیز در حال خود رها است هیچ گونه برنامه واراده در سطح مدیریت این السوالی وجود ندارد در حالیکه در گذشته ها جاغوری تا حدی از انسجام مردمی واراده ای جمعی در کار های اجتماعی در تمامی ابعاد ان برخوردار بوده است در حال حاضر در بعد اموزش هرسال عقب گرایی کاهش انگیزه تحصیل وپایین امدن سطح اگاهی ودرسی در بین دانش اموزان به وضوح دیده می شود ودر سطح رهبری ومدیران ومعلمین رخوت وسستی وجود دارد در کارهای اداری انواع فساد دامن گیر مسئولین شده است گستردگی حوزه ای دینی رو به تقلیل رفته وامورات دینی توسط موبایل مدیریت می شود روحیه عدم پذیرش هم دیگر در کار جمعی غوغا می کند دربعد اخلاقی جوانان گرفتار اماج رسانه های تها جمی گشته ورو به گسترش می باشد فرهنگ مصرفی وعدم توجه به تولید ودرامد زراعی وتجاری دامن گیر مردم شده است خشک سالی مزید برعلت بوده وفقر دربین مردم راه یافته است هجوم مهاجرین از مناطق دیگر هزاره جات رو به افزایش هست دربعدامنیت مسئولین دولتی اظهار عجز وناتوانی نموده وپاسخ گو نیست اقتصاد مردم کاملا وابسته به خارج بوده ونوعی از سستی وبی حالی را دربین جامعه بوجود اورده است پروژه ی سرک سازی بسیار باکندی مشغول به کار بوده وهیچ نوع نظارت بر ان وجود ندارد نبود طرح وپلان کاری سبب رنج همگان شده است مجموع گفتار فوق قمستی از عوامل عقب ماندگی جاغوری می باشد .
در پاسخ به سوال دوم ایا ضعف در مدیرت جاغوری هست ؟ باید اعتراف کرد که مدیریت جاغوری متاسفانه در طول چندین سال بسیار ضعیف عمل کرده است همه از عدم تحرک ونبود اراد ونداشتن توان ایده ای جدید توسط السوال قبلی وفعلی که فرد اول حکومتی در جاغوری هست شکایت دارند اکتفا کردن به اخلاق نرم وتواضع با مردم نان واب نمی شود بلکه نوعی از تخدیر اجتماعی به حساب می اید ( بقول معروف یا علی شیر خدا نه تودرما کار بگیر ونه من درتو) ازشان یک حاکم مقتدر نیست گرچند دشواری های اجتماعی ریشه در جاهای دیگر هم دارد اما شخص السوال می تواند محور قدرت وضعف در کارهای جمعی بوده ودر حوزه ای حکومتی خود پاسخ گومی باشد وفرد حاکم در یک منطقه علاوه بر مردم داری باید قدرت جسارت وتولید ایده وطرح مفید را نیز داشته واز تمام پتانسیل های موجود در جهت بهره وری همه جانبه در حیطه ای قانون استفاده نماید که در جاغوری متاسفانه تا کنون چنین نشده ویا کمتر بهره برده شده است .

ادامه دارد

اقبال علی صادقیپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*