“الحسود لایسود!”

“الحسود لایسود!”
****
کودکی بیش نبودم که اولین موتر “مینی بس” یا با لهجه محلی “مینی بوس” وارد منطقه شده بود و برای ما دهاتی های دور از تمدن بسیار جالب بود که “سرویس بی نول” هم وجود دارد! پشت شیشه “مینی بوس” با خط خوش نوشته بود “الحسود لایسود”، پاینترک نوشته بود: ” چشم بد دور و چشم بد کور!” ما با سواد اندک و نم کشیده سرکنده و پی میخواندیم، اما هیچ نمیفهمیدیم!؟؟
****
44751446_1884339151655062_1068953631249661952_n
درپی پست های اربعینی حقیر در هفته گذشته سیل از اما و اگر ها، تردیدها و شبهات نسبت به راهپیمایی میلیونی اربعین و اهداف آن راه افتاد و بسیاری پافشاری داشتند که اربعین ساخته و پرداخته رژیم ایران بوده و ما نافامیده به ساز ایران می رقصیم! و ایران از احساسات پاک مردم شیعه سؤاستفاده میکند و… !؟
در حالیکه:
– راهپیمایی اربعین سابقه هزار و چارصدساله دارد.
– مردم عراق بنیانگذار و بانی آن است نه هیچ کس دیگر.
– مردم عراق میلیون ها زائر را حاتم وار تغذیه میکنند.
– از بیست میلیون نفر فقط دو تا سه میلیون ایرانی اند.
– تعداد زایران مردم هزاره به سه هزار هم نمی رسد و….!
****
اما گوش شنوایی وجود نداشت! انگار همگان از یک آبشخور، آو خورده باشند و از یک پکه نسوار استفاده نموده و به دهان همدیگر پاس داده باشند! همگان یک سخن را تکرار میکردند! اصرار داشتند که “اربعین” ساخته و پرداخته رژیم ایران بوده زمینه سؤ استفاده این رژیم را در برابر مثلث: “امریکا، سعودی، اسرائیل” فراهم میکند!؟
خیلی عجیب است عین تحلیل را دیشب “بی بی سی” در مورد راهپیمایی اربعین داشت، و “لالگ” تحلیل گران منفی این بار “چاربلگه” گل کرد و چون سخن “بی بی سی” را وحی منزل می پندارند، آنرا مؤیید تحلیل خود پنداشته و باد به غبغب انداخته اند که انگار “شق القمر” کرده بودند!؟
****
من اما میگویم:
از آن جای که یکی از مهترین اهداف “راهپیمایی اربعین” تقویت تشیع، باورهای شیعی و حکومت های شیعی است!
بگذارید همین دو کشور اکثریت شیعه نیز از “خوان گسترده حسینی” سود ببرند حتی با سؤاستفاده سیاسی!؟
اگر این سؤاستفاده ابزاری باعث تقویت این تنها حکومت های شیعی در جهان میشود، خوب بگذارید بشود! چه اشکال دارد؟؟
اساسا حتی اگر بزرگترین بازده این راهپیمایی عظیم، همین سؤاستفاده سیاسی و ابزاری این دو کشور شیعی باشد، باز جای دوری نرفته و اربعین به اهداف خود که همانا “تقویت تشیع” است، رسیده و این نه تنها بد و مذموم نیست که خیلی هم عالیست!
چون از هر راه ممکن که شیعه و حکومت های شیعی تقویت شود به نفع تشیع، محرم، عاشورا، اربعین و آرمان و اهداف امام حسین بوده و خواهد بود!
بگذارید سود ببرند، به قول پشت شیشه مینی بوس:
“الحسود لایسود!
“چشم بد دور!”
“چشم بد کور”
مگه نه؟؟؟
******
م، خرمی
12 عقرب 97


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*