فدرال. فاشیست باریش بیریش دولبه قیچی

فدرال. فاشیست باریش بیریش دولبه قیچی

صلح نیازمند اندیشه وتفکر تعقل است. جماعتی که ازهیچ کدام انها بهره ای نبرده، مزخرف ترین چیز از نظر انها صلح می تواند باشد. چون یک عمر با تفکر جنگ، جنایت ،قتل، ادم کشی زندگی کرده، وزندگی در ارامش وبدون تخریب ، قتل وجنایت را، زندگی نمیداند.
زندگی با این جماعت، زندگی نیست گورکندگی است. تجزیه بهترین گذینه است ولی دشوار است. راه معقول وشدنی فدرال است. که با این جماعت، فقط در ساختار اگردریک جغرافیا زندگی شود!!!. والا، اگر ساختار فدرال در دستور کار قرار نگیرد با این تفکر تخریب، قتل،جنایت از صلح ملح خبری نیست.
نکته ای دیگر اینکه :
دولت فاشیستی وطالب دو لبه ای یک قیچی اند ودر ظاهر در مقابل هم ، ودر باطن اماده برای بریدن ونابودی اقوام دیگر وفرهنگ وزبان انها است شب روز دارد فعالیت می کند.

در عمل دارید می بینید، طالب باریش دین مذهب را هدف گرفته وطالب بی ریش زبان فرهنگ را، در صدد ریشه کن کردن هویت فارسی ودری است.
جاده های حیاتی ومکتب را دولت در مناطق این جنایت کاران می سازد . ولی انها بجای اینکه بچای های شان را به مدرسه بفرستد مدرسه را تخریب ویا تبدیل به طویله می کند.
دیوانه کننده است . شما نگاه کنید در جاغوری چندین تا پروژه ای حیاتی وده ها مکتب به هزینه های شخصی ساخته ویا درحال ساخت است. مردم با کمترین امکانات بزرگترین پروژه ها روی دست گرفته و اقدام به بازسازی ونوسازی کشور میکند. ولی اوغو با تفکر تخریب شان همه را خراب کرده وبه ان افتخار میکند.
زندگی مشترک وهموطن شدن نیازمند اشتراکات است که زمینه زندگی مسالمت امیز را فراهم می کند. اقوام دیگر با تفکر این موجدات چندش اور چه سنخیت وتناسب دارد.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*