اَرغَنداب شمالی و جنوبی : بخش اول

اَرغَنداب شمالی و جنوبی : بخش اول
…..
ارغند در فارسی و گویش هزاره‌گی خروشان را گویند. ارغندآب، آب خروشان را گویند. ارغنداب، رودخانه‌ای است که از قُوشنَک مالستان سرچشمه می‌گیرد و پس از گذر از جاغوری امروز، ارغنداب شمالی و جنوبی به قندهار می‌رسد. امروز، رودخانة ارغنداب جنوبی را رودخانة ارغنداب و رودخانة ارغنداب شمالی را جُلگة سنگماشه می‌گویند.
در دو طرف رودخانة ارغنداب تا قندهار در گذشته هزاره‌ها زندگی می‌کردند. در ارغنداب جنوبی بیشتر فرزندان ساده‌قَبَر باکُول و کمی فرزندان ساده‌سُوَیکه باکُول زندگی می‌کردند که پس از حملة نادرشاه افشار به قندهار که قبیلة ابدالی به سرکردگی احمد خان ابدالی با ایشان همیاری داشت، به سرهنگان و بزرگان قبیلة ابدالی به جبر سپرده شد. نادرشاه افشار به احمد خان ابدالی گفته بود که بهترین و مرغوب‌ترین زمین‌ها را انتخاب کند و به پاس خدمات قبیلة ابدالی به بزرگان این قبیله بدهد. احمد خان ابدالی، بیشتر هزاره‌های ارغنداب جنوبی را از اطراف قندهار، دهله، پشته سرخ‌ قندهار و مناطق دیگر کوچ داد و زمین‌های آنان را به بزرگان قبیلة ابدالی داد. هزاره‌های باقی مانده در ارغنداب جنوبی، در مرور زمان پشتون شدند که هزاره‌های خاکریز باقی‌ ماندة یکی از آن طوایف‌اند.
هزاره‌های آواره شده از ارغنداب جنوبی به بغلان، پروان، پنجشیر، بدخشان، تخار، قندوز و ترکستان کوچیدند. اکنون طوایف این آوارگان با همان نام‌های کهن در این مناطق زندگی می‌کنند. به طور نمونه هزاره‌های کوچانده شده از دهلة ارغنداب جنوبی اکنون به نام طایفة داله و دهله در بغلان زندگی می‌کنند.
در ارغنداب شمالی دسته‌های از فرزندان ساده‌سویکه باکُول از دایِ دی‌میرکشه که مردم جاغوری خوانده می‌شدند، زندگی می‌کردند. این مناطق که تا «خَرنَی» ادامه داشت، به نام زمین‌های «داره» یاد می‌شد که در اطراف این رودخانه و مناطق دورتر آن، مردم دهمرده، مردم مسکه که به «تینه‌ مسکه» مردم بابه که به «تینه بابه» و مردم ایچه که به نام «تینه ایچه» یاد می‌شدند، زندگی می‌کردند. این در حالی است که «بَلنه مسکه»، «بَلنه بابه» و «بَلنه ایچه» در سرزمین کنونی‌شان زندگی می‌کردند. زمین‌های «داره» و ارغنداب شمالی در دوران جنگ با عبدالرحمان از این مردم گرفته شدند و به پشتون‌های آمده از آن سوی خط دیورند امروز، داده شدند.
ادامه دارد.
یاهو!پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*