گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری

گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری  با عرض سلام و حرمت خدمت تمام شما عزیزان ظهر همه بخیر امیدوارم که صحتمند و خوش باشید. دوستان عزیز ! قرار که در روز جمعه پیشرو گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری در بازار انگو...

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (6)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (6) دوره ظاهرشاه با تمام بدی خود گذشت. داوود خان وقتی بر سر قدرت رسید وضعیت اندکی بهتر شد. در زمان داوود خان 4 یا 5 نفر از هزاره‌ها در دایچوپان قریه‌دار شدند. قریه‌دار اختیا...

بلخی، برای همه عصرها و نسل ها

بلخی، برای همه عصرها و نسل ها برای نسل امروز که در خیابان‌های شهر شعار آزادی سر می‌دهند و‌ شب از رسانه‌ها تصویر خود را تماشا می‌کنند. درک عصر و‌ زمان شهید بلخی دشوار است. سردار بزرگ عدالت خواهی و آ...

سیاست مدار یا معامله گر

سیاست مدار یا معامله گر فیلم جومونگ برای چندمین بار از شبکه های ایران پخش می شود. برای بیننده هربار تازگی دارد در این سریال جذاب، سیاست بسیار به وضوح به تصویر کشیده شده است. جامعه ای هزاره از لحاظ سی...

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (5)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (5) توضیح: وقتی راجع به منگل خان از پدرم پرسیدم، گفت منگل خان در زمان پادشاهی نادرشاه به خانی رسیده است و قبل از منگل کسانی از همان خانواده اختیار منطقه را در دست داشته که پ...

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (4)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (4) یادداشت: در دو روز گذشته چیزی ننوشتم چون با چند دوست پشتونم در یک گروپ راجع به مفید بودن این یادداشت‌ها بحث داشتم. در نهایت من استدلال کردم که می‌نویسم و نوشتن روا...

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (3)

دایچوپان – داغ درشت تبعیض (3) با روی کار آمدن عبدالرحمان و لشکرکشی به هزاره‌جات، زمین‌های دایچوپان از هزاره‌ها گرفته می‌شود. پشتون‌های بیگانه با این سرزمین صاحبان جدید زمین‌های دایچوپان می‌شوند...

خلیلی را از نگاه و قلم مرتضوی بشناسید

خلیلی را از نگاه و قلم مرتضوی بشناسید *** پس از هفتاد سال! استاد محمد کریم خلیلی هفتاد ساله شد. او راه طولانی، دشوار و درازی را برای رسیدن به مرز هفتاد سالگی طی کرده است. آقای خلیلی در سال‌های شصت د...