استاد رحمانی هم جاودانه شد.

استاد رحمانی هم جاودانه شد. بعضی خبرها انهم از دست دادن بعضی دوستان، تن ادم را میلرزاند. خبر ازدست دادن استاد رحمانی، واقعا جانسوز بود. سالهای که در یک شهر بودیم جز خوبی ازاو ندیدیم. ذکر نام او چهره ...

حرف محسنی  حرف دل همه مردم است 

حرف محسنی  حرف دل همه مردم است بسیاری فکر میکند که محسنی عواقب صحبت هایش را نمی دانستند، یا بعضی فکر میکند که محسنی را بچه ها درشبکه های اجتماعی، او را ترغیب به چنین سخنان کرده است. دوستان گرامی! وقت...

فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجی...

فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجیک ها برای حفظ قدرت و ثروت ! جنگ تاجیک ها به رهبری شورای نظار با هزاره ها به رهبری حزب وحدت اسلامی در شهر کابل پیآمد ناگوار در باز...

راه دشوار هزاره‌پژوهی:

راه دشوار هزاره‌پژوهی: نظریه‌‌های مغول‌تباری، ترک‌تباری و‌تبار مختلط، نظریه‌های درماندگی است، که هم‌سو با نظریه‌های مهندسی‌شده‌ی حذف هزاره‌ها، آنان را از متن به حاشیه می‌راند.نوشته‌ی زیر از دوست گران...